НАУ «ХАІ»

Спеціальності НАУ «ХАІ»

Харківський авіаційний інститут - це престижний вищий навчальний заклад України, який відрізняється високою якістю та інноваційним підходом до освіти, зокрема в IT-галузі. Завдяки розмаїттю актуальних IT-спеціальностей, таких як програмна інженерія, комп'ютерні науки та кібербезпека, студенти ХАІ отримують міцну теоретичну базу та практичні навички, що відповідають сучасним вимогам ринку праці. Випускники ХАІ з успіхом працюють в провідних українських та міжнародних IT-компаніях, створюючи технологічне майбутнє країни.

Назва спеціальності Можливість заочного навчання Кількість освітніх програм Факультет викладання
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 2 8
035 Філологія 1 7
051 Економіка 2 6
053 Психологія 2 7
071 Облік і оподаткування 1 6
072 Фінанси, банківська справа та страхування 1 6
073 Менеджмент 3 6
075 Маркетинг 1 6
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 1 6
081 Право 1 7
101 Екологія 1 1
103 Науки про Землю 1 4
113 Прикладна математика 1 3
121 Інженерія програмного забезпечення 1 6
122 Комп'ютерні науки 4 135
123 Комп'ютерна інженерія 3 5
124 Системний аналіз 1 4
125 Кібербезпека 1 5
126 Інформаційні системи та технології 3 13
131 Прикладна механіка 4 12
133 Галузеве машинобудування 2 24
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 14 124
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 3 34
142 Енергетичне машинобудування 2 2
144 Теплоенергетика 3 2
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 4 23
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 3 3
153 Мікро- та наносистемна техніка 1 3
163 Біомедична інженерія 2 5
172 Телекомунікації та радіотехніка 3 5
173 Авіоніка 1 3
193 Геодезія та землеустрій 1 4
255 Озброєння та військова техніка 0
262 Правоохоронна діяльність 1 7
272 Авіаційний транспорт 2 13
274 Автомобільний транспорт 1 1
281 Публічне управління та адміністрування 2 6
292 Міжнародні економічні відносини 1 6