ХАІ
Навчальні спеціальності • ХАІ

Спеціальності ХАІ

Харківський авіаційний інститут - це престижний вищий навчальний заклад України, який відрізняється високою якістю та інноваційним підходом до освіти, зокрема в IT-галузі. Завдяки розмаїттю актуальних IT-спеціальностей, таких як програмна інженерія, комп'ютерні науки та кібербезпека, студенти ХАІ отримують міцну теоретичну базу та практичні навички, що відповідають сучасним вимогам ринку праці. Випускники ХАІ з успіхом працюють в провідних українських та міжнародних IT-компаніях, створюючи технологічне майбутнє країни.

Назва спеціальності Факультет(и) викладання
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 7
033 Філософія 7
035 Філологія 7
051 Економіка 6
053 Психологія 7
071 Облік і оподаткування 6
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок 6
073 Менеджмент 6
075 Маркетинг 6
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 6
081 Право 7
101 Екологія 1
103 Науки про Землю 4
113 Прикладна математика 3
121 Інженерія програмного забезпечення 6
122 Комп'ютерні науки 135
123 Комп'ютерна інженерія 5
124 Системний аналіз 4
125 Кібербезпека та захист інформації 5
126 Інформаційні системи та технології 135
131 Прикладна механіка 12
132 Матеріалознавство 2
133 Галузеве машинобудування 24
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка 124
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 4
142 Енергетичне машинобудування 2
144 Теплоенергетика 2
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 23
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 3
163 Біомедична інженерія 5
172 Електронні комунікації та радіотехніка 5
173 Авіоніка 3
174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка 23
175 Інформаційно-вимірювальні технології 3
176 Мікро- та наносистемна техніка 3
193 Геодезія та землеустрій 4
262 Правоохоронна діяльність 7
272 Авіаційний транспорт 13
274 Автомобільний транспорт 1
281 Публічне управління та адміністрування 6
292 Міжнародні економічні відносини 6