НАУ «ХАІ»

Кафедра аерогідродинаміки (101)

Інформація

Кафедра аерогідродинаміки full

Завідувач кафедри - кандидат технічних наук, доцент - Єрьоменко Сергій Михайлович

Кафедра проводить підготовку інженерів в області механічної інженерії за спеціальністю авіаційна та ракетно-космічна техніка, спеціалізація аеродинаміка літальних апаратів. Наші студенти мають можливість отримати знання та навички у галузі теоретичної і експериментальної аеродинаміки як літальних апаратів, так і різних видів транспорту. Це дозволяє виконувати аналіз і проводити розробки у сфері проектування зовнішнього вигляду досліджуваних об'єктів з використанням сучасних технологій на базі обчислювальної техніки. Отримані знання дають можливість нашим випускникам працювати в розрахункових, наукових та дослідницьких центрах, на підприємствах, які займаються проектуванням, обслуговуванням і ремонтом авіаційної техніки, а також різноманітних транспортних систем. Крім цього, отримані знання можуть бути реалізовані в інших напрямках діяльності, пов'язаних з екологією і нетрадиційними джерелами енергії.

Вчені та викладачі кафедри мають у своєму розпорядженні широкий спектр експериментальних лабораторій та стендів. Спеціалізоване обладнання дозволяє проводити навчальні заняття і наукові дослідження на високому теоретичному та практичному рівні. Викладачі та інженери кафедри беруть участь в науково-дослідних роботах, пов'язаних з вирішенням важливих проблем промисловості України в різних її сферах, що дозволяє також брати участь в міжнародних науково-технічних проектах.

Навчальні групи кафедри: 110, 110fj, 110опс, 110опсст, 113, 113ст, 113т, 119, 120, 120f, 120fd, 120fn, 120опс, 120опсfrl, 122-105(2)-1, 122-105-1, 122-105-2, 122f, 122fa, 122fd2020, 122fd2021, 122fj, 122fn, 123, 123т, 124f, 124fa, 124fd, 124fj, 124fn, 126f, 126fa, 126fn, 130f, 130опсfrl, 132-104f-2, 133, 133frl, 134-101(2)-1, 134-101-1, 134-103-1, 134-103-2, 134-103f/з-2, 134-104-1, 134-104-2, 134-105-1, 134f, 166f, 172-105-2, 1-91аст

Аудиторії кафедри: , 130вс, 130дс, 131с

Освітні програми

Форма навчання Призначення програми Термін навчання
134 Аеродинаміка літальних апаратів
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП магістра (наукова) 1 рік 9 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців