НАУ «ХАІ»

Кафедра прикладної лінгвістики (703)

Інформація
Кафедра прикладної лінгвістики full

Завідувач кафедри - кандидат філологічних наук, професор - Рижкова Вікторія Василівна

Кафедра прикладної лінгвістики готує лінгвістів-перекладачів науково-технічної літератури, випускники кафедри володіють англійською і німецькою мовами, мають навики роботи з комп'ютерними редакторами, здатні створювати web-сторінки тощо.

Кафедра прикладної лінгвістики приділяє велику увагу оптимізації навчального процесу, раціональному поєднанню в придбанні теоретичних знань і практичних навичок за фахом, застосуванню комп'ютерних технологій у навчанні.

Мета і завдання навчально-методичної діяльності кафедри - підготовка фахівців в галузі філології, перекладознавства та інформаційних технологій з використанням сучасних ефективних методик викладання у вищій школі.

Науковий доробок кафедри пов'язаний як з проведенням суто філологічних досліджень, так і досліджень в площині вирішення практичних прикладних завдань.

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за спеціальностями:

"035. Філологія"

Новини кафедри

Навчальні групи кафедри: 713л,723л,724л,733л,734л,743л,743л1,744л,753лм,7-95л1

Аудиторії кафедри: 341г,344г,418аг,418г

Освітні програми
Форма навчання Призначення програми Термін навчання
35 Прикладна лінгвістика
Денна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців