Спеціальність 152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка • ХАІ

Спеціальності 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Освітня програма
Якість та інформаційно-вимірювальні системи - кафедра 303
ОНП доктора філософії

Спеціальність "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" призначена для підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в області метрології, стандартизації, сертифікації, якості та контролю виробництва, розробки та експлуатації вимірювальної апаратури та систем.

Основні дисципліни спеціальності включають:

 1. Теоретичні основи метрології
 2. Вимірювальна техніка та пристрої
 3. Методи та засоби контролю якості продукції
 4. Стандартизація та сертифікація виробництва
 5. Електронні та оптичні вимірювальні системи
 6. Автоматизовані системи вимірювань та контролю
 7. Інформаційні технології в метрології
 8. Організація та управління метрологічним забезпеченням

Після закінчення навчання за спеціальністю "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка", випускники можуть працювати на таких посадах:

 1. Метролог-інженер
 2. Інженер зі стандартизації та сертифікації
 3. Спеціаліст з контролю якості продукції
 4. Інженер-розробник вимірювальних приладів та систем
 5. Науковий співробітник в дослідних центрах та інститутах

Студенти отримують практичний досвід через стажування на підприємствах, лабораторіях та науково-дослідних центрах, де вони можуть вивчати сучасні технології та методи в області метрології та вимірювальної техніки, а також розробляти нові та ефективні вимірювальні системи.

Випускники спеціальності "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" можуть продовжувати свою освіту на магістратурі та аспірантурі з метою отримання наукового ступеня кандидата та доктора наук.

Загалом, спеціальність "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" в ХАІ підготовлює висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в сфері метрології та вимірювань. Випускники цієї спеціальності є конкурентоспроможними на ринку праці та можуть вирішувати складні інженерні задачі в цих галузях.

Працевлаштування випускників зі спеціальності "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка" можливе на підприємствах різних галузей, що займаються виробництвом, контролем якості продукції, розробкою та виробництвом вимірювальної апаратури, а також науково-дослідних інститутах та лабораторіях. Випускники можуть займатися дослідженням, розробкою, проектуванням та побудовою нових, ефективних та точних вимірювальних систем та приладів, а також впровадженням систем стандартизації, сертифікації та контролю якості продукції.