НАУ «ХАІ»

Кафедра систем управління літальними апаратами (301)

Інформація
Кафедра систем управління літальними апаратами full

Кафедра систем управління літальних апаратів має 60-річний досвід підготовки висококваліфікованих інженерних кадрів. Основним напрямком діяльності кафедри є підготовка бакалаврів та магістрів у галузі розробки, виробництва та експлуатації сучасних автоматизованих комп'ютерних систем управління, авіоніки та інтелектуальних транспортних систем.

Кафедра здійснює підготовку наукових кадрів - аспірантів та докторантів за спеціальностями "173. Авіоніка" та "151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Навчальний процес здійснюється українською та англійською мовами. До навчального процесу залучений досвідчений професорсько-викладацький склад. Навчально-наукова база кафедри - це 11 навчальних лабораторій, в яких студенти отримують освітні та професійні компетенції у галузі комп'ютерних систем управління, авіоніки та інтелектуальних транспортних систем. Студенти кафедри беруть участь у міжнародних наукових конференціях, стажуваннях (у тому числі закордонних), проходять виробничу практику на сучасних підприємствах, беруть активну участь у студентському житті.

Навчальні групи кафедри: 113-304-1,122-302-2,122-304-2,151-301-1,151-301-2,151-305-1,173-301-2,310,310мб,311,312,312ст,314,315,318,319,319а,320,320f,320fd,320fd21,320fj,320fn,320frl,320frn,320ст,321,322,322ст,330,330f,330fj,330frl,330frn,330ст,331,331ст,332,332а,332ст,340,340fj,340frl,341,342,342а,350,351,351а,352,3-91ав(і),3-92ав(і),3-92ав(і)н,3-93ав(с),3-93тз(с),3-94ав,3-94ав(і)

Аудиторії кафедри: 415р,425р,427р,428р,430р,511ар,511р,517р,518р,519р,520р

424 ауд. радіокорпусу

Освітні програми
Форма навчання Призначення програми Термін навчання
151 Інженерія мобільних додатків
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
272 Інтелектуальні транспортні системи
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
151 Комп'ютерні системи технічного зору
Денна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
173 Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
Викладачі