НАУ «ХАІ» Слава Україні!

Кафедра конструкції авіаційних двигунів (203)

Кафедра конструкції авіаційних двигунів full

Кафедра конструкції авіаційних двигунів - освітній підрозділ факультету двигунобудування, орієнтований на підготовку висококваліфікованих кадрів в галузі проектування, міцності та динаміки авіаційних двигунів, їх систем та агрегатів, автоматичного керування та діагностування із використанням сучасних методів математичного моделювання.

Підготовку кадрів за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка здійснює досвідчений професорсько-викладацький колектив. Серед викладачів кафедри - 4 доктори та 6 кандидатів технічних наук. Навчальна база кафедри - це 6 навчальних лабораторій, в яких студенти досягають високого професійного рівня у галузі сучасного авіадвигунобудування та точного машинобудування.

Студенти, які навчаються за освітніми програмами кафедри, є постійними учасниками та переможцями конкурсів наукових розробок та олімпіад. Наукові підрозділи кафедри виконують дослідження на замовлення провідних підприємств авіаційної галузі України та закордонних організацій. До цих робіт залучені студенти. Наукові досягнення кафедри впроваджені у багатьох двигунах та системах українського виробництва. Вони широко відомі у світовому науковому співтоваристві.

Навчальні групи кафедри: 230f, 232ст, 240f, 242, 242frl, 252м, 262frl, 262м, 262мк

Аудиторії кафедри: 103м, 107м, 122м, 124м, 224м

Освітні програми

Форма навчання Призначення програми Термін навчання
134 Авіаційні двигуни та енергетичні установки
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП магістра (наукова) 1 рік 9 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
142 Енергетичне машинобудування
Денна + заочна ОНП доктора філософії 4 роки