НАУ «ХАІ»

Кафедра автомобілів та транспортної інфраструктури (107)

Інформація
Кафедра автомобілів та транспортної інфраструктури full

Кафедра автомобілів та транспортної інфраструктури здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері автомобільного господарства, здатних до самостійної інженерної, дослідницької, управлінської та організаційної діяльності в сфері експлуатації, обслуговування, комп'ютерної діагностики та ремонту автомобільного транспорту за результатами якісної фундаментальної та спеціальної підготовки

Здобувачі отримують загальну інженерно-технічну підготовку високого рівня. Крім того, фахівці кафедри навчають їх працювати з сучасними програмними продуктами та сучасними засобами діагностування найскладнішої автомобільної техніки.

Всі випускники кафедри отримують пропозиції щодо працевлаштування на провідних підприємствах України, стажування або продовження навчання в технічних університетах Німеччини підвищують кваліфікацію, виконуючи реальні курсові та дипломні проекти. Навчальний процес тісно пов'язаний з науково-дослідницькою роботою із застосуванням сучасного експериментального обладнання та програмних комплексів.

Навчальні групи кафедри: 123т,123тст,133т,133тст,143т,153т,1-93аг1ст,1-94аг1

Аудиторії кафедри: 117dс,117ас,117сс,210с

Освітні програми
Форма навчання Призначення програми Термін навчання
274 Автомобілі та автомобільне господарство
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців