НАУ «ХАІ»

Кафедра публічного управління та підприємництва (601)

Інформація

Кафедра публічного управління та підприємництва full

Кафедра публічного управління та підприємництва - структурний підрозділ (випускова кафедра) факультету програмної інженерії та бізнесу, що готує фахівців за спеціальностями "076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" та "281. Публічне управління та адміністрування" за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями освіти.

На кафедрі створена та постійно оновлюється комплексна навчально-методична база, яка забезпечує теоретичне навчання, організацію самостійної, індивідуальної роботи студентів, усі види практик, дистанційну освіту. Викладачі кафедри постійно застосовують в навчальному процесі сучасні педагогічні технології, забезпечують аналітичну спрямованість та постійно поповнюють практичні і семінарські заняття завданнями проблемного і ситуаційного характеру і постійно стимулюють активну діяльність студентів.

Науковці кафедри здійснюють актуальні наукові дослідження "Економіко-теоретичні та соціально-економічні аспекти господарського механізму" (0117 U005478).

Широкий напрямок діяльності кафедри, одночасне поєднання всіх форм навчальної, практичної та наукової роботи студента дають змогу забезпечити безперервність процесу творчого оволодіння студентом всього комплексу знань та вмінь, що необхідні йому для вирішення реальних задач в умовах трансформаційної економіки.

Студенти приймають участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах. Під керівництвом д.е.н., проф. Жихор О.Б. у 2017/2018 н.р. студенти здобули 5 перемог.

На кафедрі працює науковий гурток "Мозковий фітнес - старт у майбутнє!"

На кафедрі проводяться науковий та методичний семінари, на яких розглядаються напрями вдосконалення наукової діяльності кафедри, актуальні питання розвитку досліджень у галузях публічного управління та підприємництва.

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію на факультетах післядипломної освіти при провідних вищих навчальних закладах, на семінарах, конференціях і тренінгах.

Навчальні групи кафедри: 051-605-1, 051-605-2, 121-601-1, 121-603-2, 122-603-2, 172-603-2, 281-601/з-2, 281-601-1, 611ет, 611пуа, 631пуа, 641ет, 641пуа, 657ет, 657пуа, 6-91ет1, 6-92ет, 6-92пу1, 6-94пу1, 6-95пу1, 6-96пу1, 6-96пу1/2

Аудиторії кафедри: 301ім, 302ім, 331г, 338г, 401ім

Ауд. 406 імпульсного корпусу

Освітні програми

Форма навчання Призначення програми Термін навчання
76 Експертиза товарів та послуг
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
281 Публічне управління та адміністрування
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
281 Управління та адміністрування регіональних економічних систем
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці