ХАІ
Сергєєва Ольга Миколаївна • ХАІ
Сергєєва Ольга Миколаївна card

Сергєєва Ольга Миколаївна

старший викладач на кафедрі 703

Резюме викладача

Сергєєва Ольга Миколаївна

Освіта:

Закінчила магістратуру Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди у 2009 році, здобула кваліфікацію викладача німецької мови.

Наукові інтереси

- методика викладання німецької мови;

- перекладознавство.

Громадська діяльність:

- член організаційного комітету з організації та проведення Міжнародної он-лайн олімпіади з англійської мови та питань лідерства в категорії «Університети», 16-19 грудня 2020 р.;

- член організаційного комітету I Міжнародної науково-практичної он-лайн конференції для студентів та наукової молоді «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді», 25.11.2021 (Наказ ХАІ №400 від 18.11.21) Співорганізатори конференції від зарубіжних країн: Sylhet International University (Bangladesh), Notre Dame College (Bangladesh), GEIST Global (Nepal), Nanoi National University of Education (Vietnam), Adamas University (India), Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University.

- дійсний член наукової організації «Асоціація германістів України», 2021.

Забезпечення навчальних дисциплін

- «Німецька мова» 

Публікації:

1. Сергєєва О.М. Специфіка укладання друкованих навчальних словників вузької спеціалізації (на прикладі термінології у галузі автопілоту) / О.В. Кудоярова, О.М. Сергєєва, І.С. Черкащенко // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: «Філологічні науки»(мовознавство): Збірка наукових праць. – Дрогобич, 2018. –№ 9. – С. 102–105.

2. Сергєєва О.М. Методические основы обучения говорению студентов специальности «Прикладная лингвистика» / О.М. Сергєєва // Матеріали ІХ Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді». – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т.», 2018. – С. 170.

3. Сергєєва О.М. Lesen als Lernprozess im Deutschunterricht / О.М. Сергєєва // Матеріали IХ Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді». – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т.», 2019. – С. 68.

4. Сергєєва О.М. Способи перекладу безеквівалентної лексики/ Бігун Т.В., О.М. Сергєєва // Матеріали IХ Регіональної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді». – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т.», 2019. – С. 27.

5. Черкащенко І.С., Сергєєва О.М. Роль семантики слова у розумінні тексту: матеріали 16-ої Всеукраїнської науково-методичної конференції молодих науковців. – Миколаїв : НУК, 2020. – С. 176–185.

6. Сергєєва О.М. Використання лексичних ігор на заняттях з іноземної мови : матеріали всеукраїнської науково-методичної конференції «Методика та специфіка викладання іноземних мов у закладах вищої освіти». – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2020. – С. 17–

7. Сергєєва О.М. Вплив комунікативного методу на розвиток комунікативної компетентності студентів-філологів під час вивчення німецької та англійської мов / О.М. Сергєєва, І.С. Черкащенко // Вісник Ужгородського національного університету «Закарпатські філологічні студії». – Ужгород, 2021. – № 16. – С. 224– 229.

8. Сергєєва О.М. Важливість використання дискусій на заняттях з іноземної мови : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Priority Directions of Science and technology». – Україна, Київ, 2021. – С. 548.

9. Сергєєва О.М. Роль гри на заняттях з німецької мови в умовах дистанційного навчання : збірник тез наукових доповідей ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 28 квітня 2022 р., м. Харків. – Харків : Нац. аеро-косм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 2022. – Ч.І. – С.141.

10. Сергєєва О.М., Білявська А.А. The role of context in translation // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді: збірник тез наукових доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 7 грудня 2022 р., Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т.», 2022.

11. Сергєєва О.М., Гуржій О.В. Translational transformations when creating one-component and two component english terms for aircraft construction // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді : збірник тез наукових доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 7 грудня 2022 р., Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т.», 2022.

12. Сергєєва О.М., Жученко Є.О., Сharacteristics of the official bussiness style of the english language // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді : збірник тез наукових доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 7 грудня 2022 р., Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т.», 2022.

13. Сергєєва О.М., Цапліна Є.А., Features of the creation and use of neologisms in contemporary works of the "fantasy" genre // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді: збірник тез наукових доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 7 грудня 2022 р., Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т.», 2022.

14. Сергєєва О.М., Стєпєрєва К.С., Структурно-семантичний аналіз англійських термінів номінації частин літака // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді : збірник тез наукових доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 7 грудня 2022 р., Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т.», 2022.

Участь у конференціях:

1. Регіональна науково-практична конференція «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді» (Україна, м. Харків, щорічно: 2017–2020 р.).

2. XVI Всеукраїнська науково-методична конференція молодих науковців «Прикладна лінгвістика 2020: проблеми і рішення» (Україна, м. Миколаїв, 14 травня 2020 р.).

3. Всеукраїнська науково-методична конференція «Методика та специфіка викладання іноземних мов у закладах вищої освіти» (м. Харків, Національна академія Національної гвардії України, 7 грудня 2020 р.)

4. VI Міжнародна науково-практична конференція «Priority Directions of Science and technology», Україна, Київ, 20-22 лютого, 2021.

5. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді», м. Харків, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т.», 7 грудня 2022 р.