ХАІ
Середенко Вікторія Валентинівна • ХАІ
Середенко Вікторія Валентинівна card

Середенко Вікторія Валентинівна

старший викладач на кафедрі 601

Резюме викладача

Закінчила в 1994 році Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна по спеціальності «Хімія», отримала кваліфікацію хімік. Працюю в Національному аерокосмічному університеті «ХАІ» з 1998 року.

Викладає наступні дисципліни:

«Хімія»

«Хімія» (англ. мова)

«Хімія та методи дослідження сировини і матеріалів»

«Хімія з основами біогеохімії»

«Товарознавство непродовольчих товарів»

«Екологічні аспекти товарознавства»

«Теоретичні основи товарознавства»

«Підприємництво»

«Технічне регулювання».

Галузь наукових інтересів: дослідження гетерогенних каталітичних процесів; екологічна оцінка, оцінка якості товарів.

Основні навчально-методичні публікації:

  1. Захарченко Н.И., Середенко В.В. Хімія. Частина 2. Будова речовин і електрохімічні явища // навч. посібн /– Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін‑т», 2019. – 88 с.

http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Zaharchenko_Khimiya.pdf

  1. Захарченко Н.И., Середенко В.В. Хімія. Частина 1. Термодинамічні і кінетичні закономірності протікання хімічних реакцій// навч. посібн /– Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін‑т», 2018. – 56 с.

http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Zakharchenko_Khmimiya_1.pdf

  1. Бетін В.О., Захарченко Н.И., Середенко В.В. Почвоведення. Навчальний посібник по лаб. практикуму / – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін‑т», 2013. – 39 с.

http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Betin_Grunt.pdf

  1. Захарченко Н.И., Середенко В.В. Хімічний аналіз речовин. / учбовий посібник /– Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін‑т», 2004. –42 с.

http://library.khai.edu/library/fulltexts/m2004/Himicheskij%20analiz%20veschestv.pdf

  1. Захарченко Н.И., Середенко В.В. Фізична хімія композитів. /учбовий посібник / – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін‑т», 2011. – 33 с.

http://library.khai.edu/library/fulltexts/metod/Fizitcheskaya_Himiya.pdf

  1. Захарченко Н.И., Середенко В.В., Тараненко І.М. Хімія полімерів. учбовий посібник / – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін‑т», 2008. – 64 с.

http://library.khai.edu/library/fulltexts/m2008/Himija%20polimeriv.pdf

Основні публікації за напрямком наукової діяльності за останні роки:

  1. Середенко В.В. Вплив станції технічного обслуговування на стан атмосфери // Вісник ХНАДУ, вип. 9, 2021, т. 1, с. 200-205.
  2. Середенко В.В. Аналіз складу питної й мінеральної води в торговельних мережах Харкова // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства та торгівлі.-Х.:ХДУХТ, 2021.-Вип.2(34).-С.70-80.
  3. Черевична Н.І., Середенко В.В., Мілінтєєв Б.А. Якість вітчизняних коньяків у контексті європейських норм захисту географічних зазначень товарів. Інфраструктура ринку. 2022. № 68. URL: http://www.marketinfr.od.ua/uk/68-2022.
  4. Патент на корисну модель UA (11)151452 (13)U «Спосіб отримання крем-скрабу для шкіри "делікат-органік"» Акмен В.О., Сорокіна С.В., Бердова В.О., Пенкіна Н.М., Колесник В.В., Полупан В.Д., Середенко В.В.