ХАІ
Широка Світлана Іванівна • ХАІ
Широка Світлана Іванівна card

Широка Світлана Іванівна

В.о. декана гуманітарно-правового факультету

канд. філос. наук, доцент на кафедрі 701

Резюме викладача

Освіта:

 • Закінчила Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», спеціальність «Інформаційні управляючі системи і технології» (2002 р.).
 • Захистила кандидатську дисертацію на тему «Стереотип поведінки в сучасній комунікативній культурі» за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури.

Наукові інтереси: 

 • соціальна філософія;
 • філософські проблеми інформаційного суспільства;
 • соціальні та етичні проблеми комунікації;
 • філософія освіти.

Громадська діяльність:

 • заступник декана гуманітарно-правового факультету з навчально-методичної роботи

Забезпечення навчальних дисциплін: 

 • «Філософія» (українською та англійською мовами);
 • «Етика ділового спілкування»;
 • «Демократія: від теорії до практики».

Публікації:

 • History of philosophy: course briefly / A. Svyashchuk, S. Shуroka. - Kharkiv : Nat. Aerospace Univ. named after N. Ye. Zhukovskiy "KhAI", 2015. – 174 р .
 • Philosophy: basic concepts : tutorial / A. Svyashchuk, S. Shуroka, A. Kuznetsov ; Min. of Education and Science of Ukraine, Nat. Aerospace Univ. named after N.Ye. Zhukovskiy "Kharkiv Aviation Inst.". – Kharkiv. – Nat. Aerospace Univ. named after N. Ye. Zhukovskiy "KhAI", 2016. - 62 p.

Статті:

 • Вища освіта як складова соціального капіталу українського суспільства/ С. І. Широка // Філософія в сучасному світі: Матеріали міського міжвузівського науково-практичного семінару, 20-21 листопада 2015 р. – 2015 р. – С. 122-125.
 • Стереотип поведінки: філософсько-антропологічний аспект / С.І. Широка // Гуманітарний часопис: збірник наукових праць. – Х.: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.Жуковського «ХАІ», 2015. – № 2. – С. 64-70.
 • Гуманітаризація вищої освіти як умова формування соціального капіталу українського суспільства / С. І. Широка //Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах. – 2017. – № 2. – C. 63-65.
 • Феномен культурної компетентності в контексті проблеми ідентичності соціального суб’єкта / С. І. Широка // ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Людина, культура, техніка в новому тисячолітті». – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2018. – С. 15-16.
 • Філософія в тестах: навч. посіб. /В.О.Чернієнко В.О., Н.Л.Більчук, С.І.Широка, О.І.Гаплевська. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харків. авіа. ін-т». – 2018. – 220 с.
 • Shyroka S.I. Value management as a phenomenon of moral culture: perspectives of research // Гуманітарний часопис: збірник наукових праць. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харків. авіац. ін-т». – 2019. – № 1. – С.35-45.