ХАІ
Берешко Ігор Миколайович • ХАІ
Берешко Ігор Миколайович card

Берешко Ігор Миколайович

канд. техн. наук, доцент на кафедрі 106

Резюме викладача

Берешко Ігор Миколайович, к.т.н, доцент, доцент кафедри екології та техногенної безпеки. З 2003 року викладає в університеті наступні дисципліни:

- Безпека життєдіяльності, охорона праці та цивільний захист;

- Природоохоронне інспектування;

- Природоохоронне законодавство;

- Екологія міських систем;

- Моделювання та прогнозування стану довкілля;

- Методологія проведення експериментальних досліджень;

- Переддипломна практика (магістрів).

Напрями наукових досліджень: вирішення сучасних екологічних проблем забруднення довкілля, екологічного моделювання, екологічного моніторингу.