ХАІ
Кафедра іноземних мов (707) • ХАІ

Кафедра іноземних мов (707)

Інформація

Кафедра іноземних мов full

Кафедра іноземних мов була утворена водночас зі створенням Харківського авіаційного інституту - 1930 року. Місія кафедри полягає у організації загальної та професійної підготовки висококваліфікованих фахівців, здатних використовувати іноземні мови у контексті професійної та ділової комунікації.

Навчальний процес за дисципліною "Іноземна мова" забезпечують циклові комісії (англійська, німецька та французька мови). З метою забезпечення якісного вивчення іноземних мов здобувачі вищої освіти приступають до навчання з урахуванням наявного рівня володіння іноземною мовою (від А1 до В2 згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти - CEFRL).

Крім дисципліни "Іноземна мова", здобувачі мають змогу вивчати такі дисципліни як "Іноземна мова за професійним спрямуванням", "Поглиблена іноземна мова", "Ділова іноземна мова" з використанням оригінальних методик Oxford, Cambridge, Pearson та створених фахівцями кафедри сучасних методичних розробок. Серед заходів, які організує кафедра для покращення якості володіння здобувачами іноземних мов, важливе місце займає SpeakingClub, який надає можливість практикувати навички мовлення з носіями мови та іноземцями. Кафедра проводить мовну підтримку наукової діяльності студентів, аспірантів, науково-педагогічних кадрів, а також забезпечує підготовку до програм академічного обміну з університетами Німеччини, Італії, Китаю.

Викладачі кафедри постійно підвищують кваліфікацію в закладах вищої освіти за кордоном.

Викладачі