ХАІ
Кафедра прикладної лінгвістики (703) • ХАІ

Кафедра прикладної лінгвістики (703)

Інформація

Кафедра прикладної лінгвістики full

Завідувач кафедри - кандидат філологічних наук, професор - Рижкова Вікторія Василівна

Кафедра прикладної лінгвістики готує лінгвістів-перекладачів науково-технічної літератури, випускники кафедри володіють англійською і німецькою мовами, мають навики роботи з комп'ютерними редакторами, здатні створювати web-сторінки тощо.

Кафедра прикладної лінгвістики приділяє велику увагу оптимізації навчального процесу, раціональному поєднанню в придбанні теоретичних знань і практичних навичок за фахом, застосуванню комп'ютерних технологій у навчанні.

Мета і завдання навчально-методичної діяльності кафедри - підготовка фахівців в галузі філології, перекладознавства та інформаційних технологій з використанням сучасних ефективних методик викладання у вищій школі.

Науковий доробок кафедри пов'язаний як з проведенням суто філологічних досліджень, так і досліджень в площині вирішення практичних прикладних завдань.

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за спеціальностями:

"035. Філологія"

Новини кафедри

Освітні програми

Освітня програма
35 Прикладна лінгвістика
ОП магістра
ОП бакалавра (випускники шкіл)