ХАІ
Кафедра економіки та публічного управління (601) • ХАІ

Кафедра економіки та публічного управління (601)

Інформація

Кафедра економіки та публічного управління full

Кафедра економіки та публічного управління є важливим структурним підрозділом факультету програмної інженерії та бізнесу ХАІ. Ця кафедра спеціалізується на підготовці висококваліфікованих фахівців у галузях 051 «Економіка», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування» та 292 «Міжнародні економічні відносини» на бакалаврському та магістерському рівнях освіти.

Завдяки сучасній навчально-методичній базі та досвідченому викладацькому складу, кафедра забезпечує якісне теоретичне навчання, ефективну організацію самостійної та індивідуальної роботи студентів, всі види практик та дистанційну освіту. Викладачі активно використовують сучасні педагогічні технології, що сприяє аналітичній спрямованості навчання та розвитку практичних навичок студентів. Склад кафедри – понад 20 співробітників, серед яких 4 доктори наук і 13 кандидатів наук, а також 7 співробітників навчально-допоміжного персоналу.

Науковці кафедри проводять актуальні дослідження в рамках наукової теми "Економіко-теоретичні та соціально-економічні аспекти господарського механізму" (0117 U005478), що відповідає сучасним вимогам розвитку економіки.

Студенти кафедри мають можливість приймати участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах, де вони регулярно здобувають перемоги. Найкращі студенти отримують іменні стипендії Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президентського фонду Леоніда Кучми "Україна", фонду Віктора Пінчука, Завтра.UA та ін. Також на кафедрі діє науковий гурток "Мозковий фітнес - старт у майбутнє!", який сприяє розвитку наукових здібностей студентів та формуванню навичок для успішного професійного розвитку.

На кафедрі регулярно проводяться наукові та методичні семінари, на яких викладачі та студенти обговорюють актуальні питання розвитку досліджень у галузях публічного управління та підприємництва, а також напрямки вдосконалення наукової діяльності кафедри.

Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації, відвідуючи факультети післядипломної освіти провідних вищих навчальних закладів, семінари, конференції та тренінги. Це дозволяє їм залишатися в курсі сучасних тенденцій в освіті та науці, що сприяє покращенню якості навчального процесу.

Завдяки широкому напрямку діяльності кафедри та одночасному поєднанню всіх форм навчальної, практичної та наукової роботи студента, забезпечується безперервність процесу творчого оволодіння студентом всього комплексу знань та вмінь, необхідних для вирішення реальних задач в умовах трансформаційної економіки.

Таким чином, кафедра публічного управління та підприємництва ХАІ відіграє важливу роль у підготовці висококваліфікованих спеціалістів, які зможуть успішно працювати в умовах сучасного ринку, забезпечуючи сталий розвиток та конкурентоспроможність економіки України.

Ауд. 406 імпульсного корпусу

Освітні програми

Освітня програма
51 Економіка
ОНП доктора філософії
51 Економіка підприємства
ОП магістра
ОП молодшого бакалавра
ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
ОП бакалавра (випускники шкіл)
76 Експертиза товарів та послуг
ОП магістра
ОП бакалавра (випускники шкіл)
281 Публічне управління та адміністрування
ОНП доктора філософії
ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
ОП бакалавра (випускники шкіл)
281 Управління та адміністрування регіональних економічних систем
ОП магістра
292 Міжнародна економіка
ОП бакалавра (випускники шкіл)

Викладачі