ХАІ
Кафедра геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі (407) • ХАІ

Кафедра геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі (407)

Інформація

Кафедра геоінформаційних технологій та космічного моніторингу Землі full

Кафедра геоінформаційних технологій та космічного моніторингу землі має два напрямки своєї роботи. Перше, це забезпечення фундаментальної підготовки бакалаврів і магістрів за всіма напрямками в області геодезії, землеустрою, ГІС-технологій, наук про Землю, а другий напрямок - це підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальностями "193. Геодезія та землеустрій" й "103. Науки про Землю", та освітніми програмами "Геоінформаційні системи і технології" та "Космічний моніторинг Землі".

На кафедрі проходять навчання понад 130 студентів.

Навчання проводять висококваліфіковані викладачі кафедри: 2 доктори, 11 кандидатів технічних наук, з яких 6 доцентів і 1 старший науковий співробітник. Студенти кафедри беруть участь у міжнародних проектах (HERE, Secondary Cities) за результатами, яких проходять стажування у ЄС.

Освітні програми

Освітня програма
103 Дистанційні аерокосмічні дослідження
ОНП доктора філософії
103 Космічний моніторинг Землі
ОП магістра
ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
ОП бакалавра (випускники шкіл)
193 Геодезія та землеустрій
ОП бакалавра (випускники шкіл)
193 Геоінформаційні системи і технології
ОП магістра
ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
ОП бакалавра (випускники шкіл)

Викладачі