ХАІ
Кафедра мехатроніки та електротехніки (305) • ХАІ

Кафедра мехатроніки та електротехніки (305)

Інформація

Кафедра мехатроніки та електротехніки full
Кафедра мехатроніки та електротехніки - освітньо-науковий підрозділ факультету систем управління літальних апаратів, який орієнтований на вирішення завдань підготовки висококваліфікованих молодших бакалаврів, бакалаврів та магістрів за спеціальностями "141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" (Компютерно-інтегроване управління в енергетиці), а також "151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" (Компютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва).
(з абзаца) Випускники кафедри досконало володіють знаннями та практичними навичками з електротехніки, електроніки, мікропроцесорної техніки, електроенергетики. Вони вміють самостійно вирішувати завдання зі створення, впровадження, налаштування і обслуговування систем автоматизації з використанням сучасних електронних і мікропроцесорних засобів управління, розроблювати прикладне програмне забезпечення для вирішення задач автоматизації і обробки даних.
Контакти: (057)788-43-50

Освітні програми

Освітня програма
174 Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
ОП магістра
ОП молодшого бакалавра
ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
ОП бакалавра (випускники шкіл)

Викладачі