ХАІ
Кафедра систем управління літальними апаратами (301) • ХАІ

Кафедра систем управління літальними апаратами (301)

Інформація

Кафедра систем управління літальними апаратами full

Кафедра систем управління літальних апаратів має 60-річний досвід підготовки висококваліфікованих інженерних кадрів. Основним напрямком діяльності кафедри є підготовка бакалаврів та магістрів у галузі розробки, виробництва та експлуатації сучасних автоматизованих комп'ютерних систем управління, авіоніки та інтелектуальних транспортних систем.

Кафедра здійснює підготовку наукових кадрів - аспірантів та докторантів за спеціальностями "173. Авіоніка" та "151. Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології". Навчальний процес здійснюється українською та англійською мовами. До навчального процесу залучений досвідчений професорсько-викладацький склад. Навчально-наукова база кафедри - це 11 навчальних лабораторій, в яких студенти отримують освітні та професійні компетенції у галузі комп'ютерних систем управління, авіоніки та інтелектуальних транспортних систем. Студенти кафедри беруть участь у міжнародних наукових конференціях, стажуваннях (у тому числі закордонних), проходять виробничу практику на сучасних підприємствах, беруть активну участь у студентському житті.

424 ауд. радіокорпусу

Освітні програми

Освітня програма
151 Автоматизація, приладобудування та комп’ютерно-інтегровані технології
ОНП доктора філософії
173 Системи автономної навігації та адаптивного управління літальних апаратів
ОНП доктора філософії
ОП магістра
ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
ОП бакалавра (випускники шкіл)
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
ОНП доктора філософії
174 Інженерія мобільних додатків
ОП магістра
ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
ОП бакалавра (випускники шкіл)
272 Інтелектуальні транспортні системи
ОП магістра
ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
ОП бакалавра (випускники шкіл)

Викладачі