ХАІ
Кафедра аерокосмічної теплотехніки (205) • ХАІ

Кафедра аерокосмічної теплотехніки (205)

Інформація

Кафедра аерокосмічної теплотехніки full

Кафедра аерокосмічної теплотехніки є випусковою за напрямом "14. Електрична інженерія", спеціальністю "144. Теплоенергетика".

До навчального процесу залучено 12 викладачів, в тому числі 2 доктори технічних наук, 9 кандидатів технічних наук, 1 професор, 8 доцентів, 1 старший викладач, 1 асистент.

Випускники кафедри отримують вищу освіту за кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "магістр".

Отримавши на перших курсах фундаментальні знання з хімії, фізики, вищої математики, інженерної графіки, комп'ютерного моделювання, студенти розпочинають вивчення дисциплін, які формують їх як спеціалістів в галузі теплоенергетика. Студенти вивчають наступні базові дисципліни: технічна термодинаміка, газова динаміка, тепломасообмін, теплообмінні апарати, енергоаудит та енергетичний менеджмент, теплофізичні властивості речовин, теорія робочих процесів теплових машин та ін.

Студенти активно залучаються до науково-дослідної роботи кафедри, яка виконується на замовлення вітчизняних та закордонних компаній. Зокрема, до робіт з проектування систем терморегулювання космічних апаратів, маслосистем авіаційних двигунів, систем тепло- та холодопостачання, енергозаощадження, підвищення енергоефективності виробництва, використання нетрадиційних видів енергії.

Освітні програми

Освітня програма
144 Інжиніринг та експлуатація теплоенергетичних систем
ОП магістра
144 Комп'ютерно-інтегровані технології проектування енергетичних систем
ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
ОП бакалавра (випускники шкіл)