ХАІ
Кафедра конструкції авіаційних двигунів (203) • ХАІ

Кафедра конструкції авіаційних двигунів (203)

Інформація

Кафедра конструкції авіаційних двигунів full

Кафедра конструкції авіаційних двигунів - освітній підрозділ факультету двигунобудування, орієнтований на підготовку висококваліфікованих кадрів в галузі проектування, міцності та динаміки авіаційних двигунів, їх систем та агрегатів, автоматичного керування та діагностування із використанням сучасних методів математичного моделювання.

Підготовку кадрів за спеціальністю 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка здійснює досвідчений професорсько-викладацький колектив. Серед викладачів кафедри - 4 доктори та 6 кандидатів технічних наук. Навчальна база кафедри - це 6 навчальних лабораторій, в яких студенти досягають високого професійного рівня у галузі сучасного авіадвигунобудування та точного машинобудування.

Студенти, які навчаються за освітніми програмами кафедри, є постійними учасниками та переможцями конкурсів наукових розробок та олімпіад. Наукові підрозділи кафедри виконують дослідження на замовлення провідних підприємств авіаційної галузі України та закордонних організацій. До цих робіт залучені студенти. Наукові досягнення кафедри впроваджені у багатьох двигунах та системах українського виробництва. Вони широко відомі у світовому науковому співтоваристві.

Освітні програми

Освітня програма
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
ОНП доктора філософії
134 Авіаційні двигуни та енергетичні установки
ОП магістра
ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
ОП бакалавра (випускники шкіл)