ХАІ
Кафедра автомобілів та транспортної інфраструктури (107) • ХАІ

Кафедра автомобілів та транспортної інфраструктури (107)

Інформація

Кафедра автомобілів та транспортної інфраструктури full

Кафедра автомобілів та транспортної інфраструктури здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері автомобільного господарства, здатних до самостійної інженерної, дослідницької, управлінської та організаційної діяльності в сфері експлуатації, обслуговування, комп'ютерної діагностики та ремонту автомобільного транспорту за результатами якісної фундаментальної та спеціальної підготовки

Здобувачі отримують загальну інженерно-технічну підготовку високого рівня. Крім того, фахівці кафедри навчають їх працювати з сучасними програмними продуктами та сучасними засобами діагностування найскладнішої автомобільної техніки.

Всі випускники кафедри отримують пропозиції щодо працевлаштування на провідних підприємствах України, стажування або продовження навчання в технічних університетах Німеччини підвищують кваліфікацію, виконуючи реальні курсові та дипломні проекти. Навчальний процес тісно пов'язаний з науково-дослідницькою роботою із застосуванням сучасного експериментального обладнання та програмних комплексів.

Освітні програми

Освітня програма
274 Автомобілі та автомобільне господарство
ОП магістра
ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
ОП бакалавра (випускники шкіл)