ХАІ
Кафедра екології та техногенної безпеки (106) • ХАІ

Кафедра екології та техногенної безпеки (106)

Інформація

Кафедра екології та техногенної безпеки full

Кафедра екології та експертизних технологій є випусковою за спеціальністю "101. Екологія", а також найбільшою серед споріднених кафедр авіаційних вищих навчальних закладів України.

Програми навчання відповідають міжнародним стандартам, запитам роботодавців та тенденціям розвитку сучасних технологій з організації екологічно безпечного функціонування підприємств та забезпечення екологічного контролю. Навчальний процес ґрунтується на сучасному матеріальному забезпеченні: лабораторії з сучасним мультимедійним обладнанням, діючі зразки апаратів забезпечення очищення повітря та води, обладнання для утилізації небезпечних речовин. Студенти мають можливість проходити практику на провідних підприємствах і в науково-дослідних організаціях України, брати участь в олімпіадах і конференціях різного рівня і ще в процесі навчання публікувати свої роботи в наукових збірках. Надані знання та вміння дозволяють адаптувати випускників до практичних задач сьогодення вже на стадії навчання та забезпечити їх достойне працевлаштування.

Освітні програми

Освітня програма
101 Екологія та охорона навколишнього середовища
ОП магістра
ОП бакалавра (мол.спеціалісти)
ОП бакалавра (випускники шкіл)