НАУ «ХАІ» Кафедра психології Слава Україні!

Освітньо-професійні програми за спеціальністю 053 Психологія

Бакалаврський рівень

Освітньо-професійна програма «Психологія» (бакалаврський рівень вищої освіти, тривалість 4 роки) розроблена відповідно до стандарту навчання бакалаврів-психологів в Україні. Результатом проходження цієї програми є наукове розуміння природи психіки, методів та результатів вивчення психічних явищ; уміння застосовувати психологічні знання в умовах професійної діяльності. Разом із фундаментальними дисциплінами студенти на цій програмі проходять такі курси, як інженерна психологія та ергономіка, аерокосмічна психологія, поліграфічні дослідження, психологія діяльності в екстремальних умовах тощо.

Магістерський рівень

Освітньо-професійна програма «Психологічне консультування і психотерапія» (магістерський рівень вищої освіти, тривалість 1,4 року) розроблена відповідно до стандарту навчання магістрів-психологів в Україні та спрямована на підготовку фахівців у галузі практичної та академічної психології. Під час проходження цієї освітньо-професійної програми студенти розвивають свої навички як майбутніх психологів-консультантів у клієнт-центрованому підході в психології, дізнаються про групові форми психологічної роботи,психологічну діагностику та корекцію дітей та підлітків, психологію та психотерапія життєвих криз тощо, а також отримують досвід у проведенні психологічних досліджень. Випускники працюють у сфері психологічного консультування, немедичної психотерапії, викладанні, роботі з людськими ресурсами та кадрами.