НАУ «ХАІ» Кафедра психології

Пропозиції до співпраці

Відповідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 992 від 22.08.1996 р. "Про порядокпрацевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за державнимзамовленням" та Наказом Міністра освіти України 454 від 30.12.1999 р. "Про працевлаштуваннявипускників вищих навчальних закладів" університетом і кафедрою психології проводяться роботи ізналагодженням зв'язків з галузевими міністерствами, відомствами, підприємствами та установами зметою укладання довгострокових угод-замовлень на підготовку фахівців за спеціальністю "Психологія".

Центр детекції брехні на базі кафедри проводить спеціальні психофізіологічні дослідження звикористанням поліграфа і пропонує професійні послуги наступним категоріям (клієнтам):

◈ Приватним підприємствам

◈ Приватним особам

◈ Державним структурам.

704 department full
;