НАУ «ХАІ» Кафедра психології Слава Україні!

Учбово-наукова діяльність

Для наукової роботи на кафедрі активно залучаються студенти. З 2009 р. розпочало свою роботу Студентське наукове товариство кафедри психології . За останні 5 років більше 250-ти студентів брали участь у щорічній Всеукраїнській НПК студентів і молодих вчених «Психологія в сучасному світі» (Харків), МНТК «Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні» (Харків), ММНПК «Вектори психології» (Харків) тощо.  Студенти кафедри мають наукові публікації у співавторстві з викладачами і без співавторства.

Кожен рік студенти кафедри отримують призові місця або грамоти ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Медична психологія», зі спеціальності «Психологія» (Теоретична та прикладна психологія); Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузях «Загальна психологія», «Гендерні дослідження», «Педагогічна та вікова психологія».

За досягнення у навчанні та науковій діяльності студенти кафедри отримують іменні стипендії М.Є. Жуковського (Цокота В.Р. – 2009-2010 рр.; Півень М.А. – 2009-2011 рр.; Старовойт Т.П. – 2009-2011 рр.; Лобанова Т.Л. – 2011-2012 рр.; Тухтарова К.Р. – 2012-2013 рр.; Лакіза Ю.Г. – 2016-2017 рр.).

704 department 1 full 704 department 2 full