НАУ «ХАІ» Кафедра психології Слава Україні!

Перелік основних наукових праць, монографій, навчальних посібників

Кочарян, О.С. Методики психодіагностики у сімейному консультуванні. Навч. посіб. [Текст] / О. С. Кочарян, М.Є. Жидко, І.В. Абдурахманова, С.Г. Харченко. - Х.: Нац.  аерокосм.  ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк.  авіац.  ін-т», 2010. 40 с.

Смирнов, Б.А. Инженерно-психологического и эргономическое проектирование [Текст] / Б.А. Смирнов, Ю.И. Гулый. - Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2010. – 380 с.

Тиньков, О.М. Інженерна психологія. Навч. посіб. [Текст] / О.М. Тиньков. - Х.: Нац.  аерокосм.  ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк.  авіац.  ін-т», 2011. – 72 с.

Бурлачук,  Л.Ф. Психотерапия. Психологические модели. Учебник для вузов. 3-е изд. допол., стереотип. [Текст] / Л.Ф. Бурлачук, О.С. Кочарян, М.Є. Жидко. - СПб.: Питер, 2012. – 496 с.

Смирнов, Б.А. Анализ  и проектирование условий труда (эргономические аспекты) [Текст] / Б.А. Смирнов, Ю.И. Гулый. - Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2012. – 292 с.

Психолого-педагогічне забезпечення розвитку особистості студентів технічного університету [Текст] / В.О. Копилов, М.Є.Жидко; Н.Л. Калайтан, К.В. Волошина, Т.О. Досужа, М.А. Півень, Т.П. Старовойт, В.Р. Цокота. - Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харьк. авиац. ін-т», 2013. -  72 с.

Психотерапия как невербальная практика: коллективная монография [Текст] / под. ред. д. психол. н., проф. А. С. Кочаряна. – Х.: ХНУ, 2014. – 260 с.

Шестопалова, Л.Ф. Доверие в отношениях врача и пациента: монография [Текст] /.Л. Ф. Шестопалова, О. А. Бородавко. - Х. : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2014. – 132 с.

Смирнов, Б.А. Эргономическая оценка систем «человек-машина» (инженерно-психологические аспекты) [Текст] / Б.А. Смирнов, Ю.И. Гулый, А.А. Харченко. - Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2014. – 404 с.

Полоролевая психология: коллективная монография [Текст] / под. ред. д. психол. н., проф. А. С. Кочаряна. – Х.: ХНУ, 2015. – 260 с.

Научитель, О.Д. Основи психолого-педагогічного дослідження: коментарі, таблиці, ілюстрації. Навч. посіб. [Текст]  / О.Д. Научитель, І.А. Бідюк. - Х.: Нац.  аерокосм.  ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк.  авіац.  ін-т», 2015. – 56 с.

Кочарян, И.А.  Система радости: эссенциальная самоорганизация психики и ее психологическая коррекция: монография [Текст] / И.А. Кочарян. - Х.: ХНУ, 2016. – 288 с.

Научитель, О.Д. Організація психологічної служби: методологічні та психолого-педагогічні аспекти: підручник. Частина 1 [Текст]  / О.Д. Научитель, Ю.І. Гулий, О.Є.Фальова - Х.:Вид. група «Основа» , 2016. – 128 с.

Научитель, О.Д. Організація психологічної служби: методологічні та психолого-педагогічні аспекти: підручник. Частина 2 [Текст]  / О.Д. Научитель, Ю.І. Гулий, О.Є.Фальова - Х.: Вид. група «Основа», 2016. – 144 с.

Кочарян, О.С. Основи психосоматики. Навч. посіб. [Текст]  / О.С. Кочарян,  В.А.Федосєєв, Н.І. Завгородня. - Х.: Нац.  аерокосм.  ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк.  авіац.  ін-т», 2017. – 112 с.

Гульман, Б.Л. Основи нормальної сексуальності. Навч. посіб. [Текст]  / Б.Л.Гульман, Н.Л. Калайтан, М.А. Півень, Ю.В. Свинаренко. - Х.: Нац.  аерокосм.  ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк.  авіац.  ін-т», 2018. – 92 с.

Тиньков, О.М. Психологія  праці.  Навч. посіб. [Текст]  / О.М. Тиньков. - Х.: Нац.  аерокосм.  ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк.  авіац.  ін-т», 2018. – 64 с.

Жидко, М.Є. Психологічне консультування в батьківсько-дитячих відносинах Навч. посіб. [Текст]  / М.Є. Жидко, О.В. Долгополова, К.М. Фаворова, С. В. Кузьмінова. - Х.: Нац.  аерокосм.  ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк.  авіац.  ін-т», 2018. – 72 с.

Кочарян, О.С. Синдром «емоційного холоду» в міжособистісних стосунках: монографія [Текст]  / О.С.  Кочарян, Н.М. Терещенко, Є.В. Фролова, М.Є. Жидко, О.Ю. Доценко, Г.О. Коцюба за ред. О. С. Кочаряна. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2019. – 276 с.

Научитель, О.Д. Психологія і педагогіка вищої школи: методологічні і прикладні аспекти : підручник [Текст]  / О.Д. Научитель, І.А. Бідюк, Ю.І. Гулий. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є.  Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2019. – 185 с.

Гульман, Б.Л. Основи судової сексології [Текст] / Б.Л. Гульман, Н.Л. Калайтан. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2020. – 128 с.

Гулий, Ю.І.  Психологічна служба: практикум для психологів [Текст] / Ю.І. Гулий, О.Д. Научитель, А.А. Гришко. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім.  М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2020.  –  132 с.