НАУ «ХАІ» Кафедра психології Слава Україні!

Історія кафедри

Підготовку фахівців за напрямом «Психологія» у Національному аерокосмічному університеті ім. М. Є.  Жуковського «ХАІ» було розпочато 1 вересня 2001 р. за клопотанням 12 підприємств України, які потребують спеціалістів з інженерної психології, а також фахівців для соціальної сфери. Підготовка фахівців була розпочата у складі кафедри політології та історії. Кафедра психології, як випускаюча,  була заснована 01.11.2002 р.

У штат кафедри входять 4 професора, докторів наук та 17 кандидатів наук, доцентів. Результати наукових досліджень викладачів кафедри знаходять відображення в монографіях, наукових статтях, тезах конференцій та методичних розробках. Висока якість викладання професійно-орієнтованих дисциплін досягається за рахунок втілення у навчальний процес доробків наукових досліджень та нових технологій навчання.

Таких результатів в підготовці фахівців кафедра психології Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» досягає за рахунок формування якісного складу майбутніх фахівців. Спеціальність «Психологія» готує психологів кваліфікаційного рівня «бакалавр», «магістр». Підготовка магістрів за спеціальністю «Психологія» проводиться за освітньою програмою «Психологічне консультування і психотерапія», яка покликана готувати фахівців у сфері психологічної корекції, консультування та психотерапії з метою надання психологічної допомоги людям і сім'ям, які хочуть змінитися, вирішити власні проблеми, знайти в собі нові ресурси і таланти. Студенти також опановують основи психології реклами, роботи з кадрами, розробки і впровадження соціальних технологій, поліграфних досліджень і психологічної експертизи.

704 history 1 full 704 history 2 full