НАУ «ХАІ» Кафедра психології Слава Україні!

Основні напрями наукових досліджень

З 2009 року кафедра займалася реалізацією наукового проекту «Створення інформаційно-аналітичного та психолого-педагогічного супроводу підготовки фахівців в галузі знань «Авіаційна та ракетно-космічна техніка»» (державний реєстраційний номер 0108U011013) (2009 – 2010); з 2011 по 2012 рр. наукова тема - «Створення психолого-педагогічного забезпечення розвитку особистості студентів технічного університету» (державний реєстраційний номер: 0111U001468); з 2018 по 2020 рр. наукова тема - «Комплексний психологічний супровід навчально-виховного процесу у сучасному технічному ВНЗ за умов соціально-політичних трансформацій українського суспільства» (державний реєстраційний номер: 0117U005564; державний обліковий номер: 0221U100441). У 2021 році затверджено тему НДР кафедри «Комплексне психологічне забезпечення соціалізації особистості здобувача вищої освіти сучасного технічного ЗВО в умовах цифрового середовища» (державний реєстраційний номер: 0121U108583).

Кафедра має сучасну навчальну базу: комп`ютерний клас–«Мультимедійна лабораторія комплексної діагностики функціональних станів людини кафедри психології», читальний зал, обладнаний ПК, навчально-методичний кабінет, кабінет для курсового та дипломного проектування, лабораторію інженерно-психологічних досліджень  та обладнану кімнату для проведення соціально-психологічного тренінгу – «Кабінет соціально-психологічного практикуму та інтерактивного навчання кафедри психології».

704 department full