ХАІ Профком студентів ХАІ
Пари аудиторії 302ім • Профком студентів ХАІ

Графік навчальних пар по аудиторії 302ім (імпульсний к.)