ХАІ
Васильєва Людмила Анатоліївна • ХАІ
Васильєва Людмила Анатоліївна card

Васильєва Людмила Анатоліївна

на факультеті 7

канд. філос. наук, доцент на кафедрі 701

Резюме викладача

Васильєва Людмила Анатоліївна

Освіта:

Закінчила Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «ХАІ» у 2001 році. З 2003 по 2005 рік  –  аспірантка кафедри політології та історії «ХАІ». В 2005 році захистила кандидатську дисертацію «Соціально-філософська концептуалізація реклами» під керівництвом професора В. О. Копилова.  В 2015 році отримала вчене звання доцента й самостійно розробила новий спецкурс «Публічна сфера та соціальні комунікації». Лекції й семінарські заняття цього курсу були з непідробним інтересом сприйнятий студентами Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «ХАІ».

Наукові інтереси: 

 • публічні комунікації;
 • політична культура;
 • соціальна філософія;
 • філософія права;
 • міжкультурні та крос-культурні комунікації;
 • філософська антропологія;
 • етика, естетика.

У 2017 році пройшла науково-педагогічне  стажування в Люблінському Університеті Марії Кюрі-Складовської (м. Люблін, Республіка Польща) на тему: «Освіта в галузі політології, соціології, історії та філософії».

Громадська діяльність:

 • профорг гуманітарно-правового факультету Національного аерокосмічного університету «ХАІ».
 • У 2018 році була номінантом обласного конкурсу «Вища школа Харківщини –  кращі імена» та конкурсу «Кращий викладач гуманітарних дисциплін».

Забезпечення навчальних дисциплін: 

 • "Політологія";
 • "Соціологія";
 • "Історія української культури";
 • "Історія та культура України";
 • "Політичні технології: політичний менеджмент";
 • "Паблік рілейшнз";
 • "Публічні комунікації: теорія, техніки, технології";
 • "Теорія та практика рекламної діяльності";
 • "Психологія реклами";
 • "Стилістика в рекламі";
 • "Філософія". 

Публікації:

Авторка  понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій, у тому числі у Scopus та  закордонних виданнях Грузії, Угорщини, Польщі, Австрії, Канади.

 • Васильєва Л.А. Публічність: антропологічна сутність та комунікативні виміри. Харків : Мачулін, 2018. – 296 с.
 • Васильєва Л.А. Людина публічна в культур-комунікативному просторі сучасності. Харків : Мачулін,  2019. – 392 с

Статті:

 • Васильєва Л.А. Краса – гламур як детермінанти феномену реклами / Л.А. Васильєва // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – Київ : ВІР УАН, 2013. – Випуск 73 (№6). – С. 260–270.
 • Васильєва Л.А. Глобалізаційні проблеми як крос-культурна діалогіка сучасного інформаційного простору / Л.А. Васильєва // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. – Київ : ВІР УАН, 2015. – Вип. 92. –  С. 188–191.
 • Vasylieva L.A. Brands as a universal means of communication / L.A. Vasylieva, B.A. Mantula // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. – Budapest, 2015. – Issue: 52. – III (8). – P. 6–9.
 • Васильєва Л.А. Реклама і брендинг в крос-культурній комунікації / Л.А.  Васильєва // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – Київ : «Видавництво «Гілея»,  2016. – Вип. 106 (3). – С. 234–237. 
 • Vasylieva L.A. Cоmprehension of the phenomenon of public communication / L.A. Vasylieva // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – Vienna : «Est West» Association for advanced Studies and Higher Education GmbH, 2016. – № 5–6. – Р. 42–45.
 • Васильєва Л.А. Селфі як культ публічності / Л.А. Васильєва // Міський міжвузівський науково-практичний семінар «Філософія в сучасному світі». – Харків : «Точка». – 2016. – С. 18–20.
 • Васильєва Л.А. Публічність як цінність інформаційної демократії суспільства комунікації / Л.А. Васильєва / Науковий журнал «Politicus». – Вип. 3. – Одеса : ПНПУ імені  К.Д. Ушинського,  2017. – С. 133–137.
 • Васильєва Л.А. Людина-публічна в соціо-комунікативному просторі. Вісник Львівського університету. Філософсько-політичні студії. – Львів : ЛНУ, 2018. – Вип. 20. – С. 21–27.
 • Васильєва Л.А. Система «Я – Інший» та «Я як Інший» у конституюванні соціокультурного простору. Практична філософія. Київ : Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, 2018. –  №4. – С. 23–31.
 • Васильєва Л.А., Чмихун С. Є. Явище публічного дійства в реаліях соціального примусу інформаційного суспільства. Гуманітарний часопис: Збірник наукових праць. – Харків : ХАІ. – 2019. – №4. – С. 97–109.
 • Vasylieva L. Problems and Solutions for an IT-Dependent Information Society: Essence, Development and Prospects / L. Vasylieva // The 11th International IEEE Conference Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT’2020, Кiev, P. 451–455. Scopus.
 • Васильєва Л. А. Публічність і право як відкриті автентичні системи сучасного суспільства. Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 травня 2020 р.). Харків, 2020. С. 355–360.