НАУ «ХАІ»
Скачков Олександр Миколайович card

Скачков Олександр Миколайович

Vice Dean of English education department for First year students на факультеті 6

канд. техн. наук, доцент на кафедрі 605

Резюме викладача

Дисципліни:

- Економічна діагностика;

- Економічне управління підприємством;

- Економічне обгрунтування управлінських рішень в маркетингу;

- Економічна безпека підприємства;

- Маркетингові комунікації;

Напрямок (тематика) наукових досліджень:

Економічна безпека господарюючого суб'єкта

Наукові праці:

38 публікацій, в т.ч. 5 навчальних посібників, співавторство у 2 колективних монографіях, 15 статей у наукових виданнях

Контактна інформація:

ауд. 203 імпульсного корпусу

тел. (057) 788-46-28