НАУ «ХАІ»
Петрик Валерія Леонідівна card

Петрик Валерія Леонідівна

First Vice Dean of Ukrainian education department for part-time students на факультеті 6

канд. техн. наук, доцент на кафедрі 605

Резюме викладача

дисципліни:

- Статистика;

- Економічна статистика;

- Економіко-математичні методи і моделі;

- Економетрія;

- Маркетинг;

- Управління конкурентоспроможністю підприємства;

- Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці;

Напрямок (тематика) наукових досліджень:

Економіко-математичне моделювання в управлінні та економіці

Наукові праці:

45 публікації, в т.ч. 15 навчальних посібників, співавторство в колективній монографії, 15 статей у наукових виданнях

Контактна інформація:

ауд. 411 імпульсного корпусу

тел. (057) 788-46-28