Литвинов Олексій Миколайович • ХАІ
Литвинов Олексій Миколайович card

Литвинов Олексій Миколайович

В.о. ректора

д-р. юрид. наук, професор

Резюме викладача

Литвинов Олексій Миколайович, 1977 року народження, українець, громадян України, доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, директор департаменту науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації

 

Після навчання та закінчення магістратури Університету внутрішніх справ з 2000 по 2022 роки працював в цьому закладі, де пройшов шлях від начальника кабінету до завідувача кафедри кримінального права і кримінології, яку очолював 12 років.

У 2010 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. У 2011 році присвоєно вчене звання професора по кафедрі кримінального права та кримінології. Полковник міліції у відставці.

Опублікував понад 350 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 12 монографій, 8 підручників, 22 навчальні посібники, 18 наукових видань, понад 120 наукових статей та понад 100 тез доповідей на конференціях. 5 робіт за участю Литвинова О.М. ставали переможцями Конкурсу на краще наукове видання в системі МВС України, 6 – Всеукраїнського конкурсу на краще правниче видання МОН України. Керував авторськими колективами, що вперше в Україні підготували такі видання як: «Українська кримінологічна енциклопедія» (2017 р.), «Кримінологія. Академічний курс» (2018 р.), «Велика українська кримінологічна енциклопедія» (2021). 

Брав активну участь в експертизі законодавства та розробці проектів нормативно-правових актів, зокрема Регіональної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2018–2019 роки, Програми протидії терористичній діяльності на території Харківської області на 2019 рік, Програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на 2018–2019 роки, Програми територіальної оборони Харківської області на 2018–2019 роки.

11 років був головою спеціалізованої вченої ради Харківського національного університету внутрішніх справ із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю 12.00.08. Під його науковим керівництвом захищено 18 докторських, 37 кандидатських та 4 дисертації доктора філософії у галузі права.

Є заступником головного редактора «Вісника Кримінологічної асоціації України», а також членом редколегій низки наукових періодичних видань: «Право і безпека», «Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ», «Публічне право», які включені до переліку наукових фахових видань України з юридичних наук.

Є відповідальним секретарем Кримінологічної асоціації України, членом ГО «Всеукраїнська асоціація кримінального права», Координаційного бюро з проблем діяльності судових та правоохоронних органів Національної академії правових наук України.

Бере активну участь у правопросвітницьких і правовиховних заходах. Як популяризатор науки неодноразово виступав на телебаченні, а також на шпальтах газет і журналів.

Є засновником наукової кримінологічної школи, що вивчає проблеми протидії злочинності, організаційно-функціональні засади боротьби зі злочинністю та запобігання злочинам, а також аналітико-прогностичні процедури в діяльності правоохоронних органів

Заслужений працівник освіти України (2017 р.). Лауреат премії імені Ярослава Мудрого (2017 р.). Нагороджений почесною відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська слава» (2018 р.). Лауреат Премії імені академіка Володимира Сташиса (2020 р.).

Двічі (2017, 2020 рр.) тижневиком «Юридичний вісник України» визнаний серед найкращих авторів з правової тематики.

З перших днів повномасштабної військової агресії залишився у місті-герої Харків. Активно долучився до справи доправлення та надання гуманітарної допомоги бійцям Збройних Сил України, що боронять Харків від російської навали, медикам, цивільному населенню міста, працівникам Харківського національного університету внутрішніх справ.

28 липня 2022 року призначений на посаду директора департаменту науки і освіти Харківської обласної державної (військової) адміністрації. Основні зусилля спрямовує на вирішення таких завдань: забезпечення захисту та безпеки учасників освітнього процесу; високоякісна підготовка фахівців шляхом запровадження сучасних цифрових технологій; оптимізація мережі; приведення структури підготовки фахівців до потреб ринку; модернізація форм і методів навчання; розширення напрямів міжнародного співробітництва; створення сучасних інноваційних освітніх структур тощо. Координує роботу департаменту щодо первісного обліку та розподілу гуманітарної допомоги, одержувачем якої є Харківська обласна військова адміністрація, розміщення та забезпечення внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб, а також вирішення інших питань, визначених керівництвом області.