ХАІ
Кравчук Валентина Вікторівна • ХАІ
Кравчук Валентина Вікторівна card

Кравчук Валентина Вікторівна

Заступник декана 3-4 курсу освітнього рівня «бакалавр» на факультеті 7

старший викладач на кафедрі 703

Резюме викладача

- Закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю російська мова та література, англійська мова у 1997 році 

Громадська діяльність:

- заступник декана гуманітарно-правового факультету зі спеціальності  «Прикладна лінгвістика»;

- член організаційного комітету з організації та проведення Міжнародної он-лайн олімпіади з англійської мови та питань лідерства в категорії «Університети», 16-19 грудня 2020 р.

- дійсний член громадської організації «Центр українсько-європейського наукового співробітництва» (2021)

Забезпечення навчальних дисциплін

- Англійська мова. Розмовна практика;

- Англійська мова. Граматика.

Публікації:

1. Kravchuk V.V. Oral topics exercises (English) for 1styear students of language specialties. Part 2 [Text] / V. V. Ryzhkova, O. V. Kudoyarova, V. V. Kravchuk. – Kharkiv: National Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”, 2015. – 109 p.

2. Кравчук В. В. Навчальний (розширений) англійсько-український словник до підручника NewRound-Up. Частина 1 / В. В. Рижкова, В. В. Кравчук. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харк. авиац. ин-т», 2018. – 115 с.

3. Кравчук В.В. Формування граматичної компетенції студентів у процесі вивчення англійської мови / В.В. Кравчук // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2017. – C. 56–58.

4. Кравчук В.В. Особливості перекладу заголовків в англійській пресі / В.В. Кравчук, В.В. Мерзликіна // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2018. – C. 30–31.

5. Кравчук В.В. Способи перекладу рекламних слоганів / В.В. Кравчук, М.О. Кравчук // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2018. – C. 40–42.

6. Kravchuk V.V. Peculiarities of translation of adverbial participles and adverbial inflections in scientific and technical texts / Bon M.I., Kravchuk V.V. // The 5thInternational scientific and practical conference «Modern research in world science» (August 7-9, 2022) SPS « Sci-conf.com.ua», Lviv Ukraine. 2022. – Р.711–714.

7. Кравчук В.В. Фемінітиви, особливості творення та вживання в українській мові/ Федченко В.Є., Кравчук В.В.//The 13thInternational scientific and practical conference «Science, innovations and education: problems and prospects» (July 28-30, 2022) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan.2022. – Р. 434–441.

8. Kravchuk V.V. Peculiarities of using articles in technical texts and translating themin to the Ukrainian language / Zinenko A.R., Kravchuk V.V.// The 11thInternational scientific and practical conference «Modern science: innovations and prospects» (July 24-26, 2022) SSPG Publish, Stockholm, Sweden, 2022. – Р. 184–189.

9. Кравчук В.В. Особливості перекладу інфінітива та інфінітивних конструкцій в англомовних текстах технічного стилю / Травенко Є.С., Кравчук В.В.// The 11thInternational scientific and practical conference «Modern science: innovations and prospects» (July 24-26, 2022) SSPG Publish, Stockholm, Sweden, 2022. – Р. 202–207.

10. Kravchuk V.V. Peculiarities of translation of modal constructions and verbs in English literature into Ukrainian // International scientific conference «Current trends and fields of philological studies in the challeng in greality»: conference proceedings (July 29-30,2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia: «Baltija Publishing»,2022. – Р. 318–322.

11. Petrushyna K. S., Kravchuk V. V. SPECIFICITIES OF TRANSLATION OF PASSIVE CONSTRUCTIONS IN TECHNICAL AND SCIENTIFIC TEXTS// Progressive research in the modern world. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2023. Pp.363-365. URL: https://sciconf.com.ua/x-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-progressive-researchin-the-modern-world-22-24-06-2023-boston-ssha-arhiv/.

12. Лапіна Л.В., Кравчук В.В. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АБРЕВІАТУР ТА СКОРОЧЕНЬ В ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТАХ АВІАЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ//Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXXIII Міжнародної науково-практичної конференції м. Паола (Мальта): ГО «ВАДНД», 07 червня 2023 р. 153-156 с

13. Vorobei I. I., Kravchuk V. V. GENRE-STYLISTIC PROBLEMS OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL TRANSLATION// Scientific progress: innovations, achievements and prospects. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. MDPC Publishing. Munich, Germany. 2023. Pp. 381-383. URL: https://sci-conf.com.ua/ix-mizhnarodna-naukovo-praktichnakonferentsiya-scientific-progress-innovations-achievements-and-prospects-29-31-05-%202023-myunhen-nimechchina-arhiv/.

Статті:

1. Kravchuk V.V. Analysis of functional dependences of optical flow / V.V.Kravchuk, A.S. Kravchuk, H. A. Proskura // Telecommunications and Radio Engineering. – 2018.(77 (1)).– P. 69–75. ISSN: 00402508

2. Кравчук В. В. Можливості комп’ютерної лексикографії в укладанні термінологічних друкованих та електронних словників вузької спеціалізації (галузь авіаційного двигунобудування) / В.В. Рижкова, В.В. Кравчук, О.З. Крутін // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» . – 2018. – Вип. 32. Т.2. – С. 175–178.

3. Кравчук В. В.Фактори впливу на якість перекладу текстових жанрів англомовного наукового дискурсу в галузі авіа- і ракетобудування (на матеріалі щотижневика «авіейшн уїк ендспейстекнолоджи») / Гелетка М. Л., Кравчук В. В. // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського : науковий журнал. – Сер. «Філологія. Соціальні комунікації». – Київ, 2020. – Т. 31 (70). – № 1. – Ч. 3. – С.93–98.

Монографії:

1. Kravchuk Valentyna, Heletka Marharyta, Cherkashchenko Iryna. Business Model аs а Subject for Lingual and Cognitive Analysis / Integration of traditional and innovative scientific researches: global trends and regional aspect: collective monograph / edited by authors. – 1st ed.– Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2020. – p.217–236.