НАУ «ХАІ» Слава Україні!
Кравчук Валентина Вікторівна card

Кравчук Валентина Вікторівна

Заступник декана 3-4 курсу освітнього рівня «бакалавр» на факультеті 7

старший викладач на кафедрі 703

Резюме викладача

Освіта:

Закінчила Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди за спеціальністю російська мова та література, англійська мова у 1997 році 

Громадська діяльність:

- заступник декана гуманітарно-правового факультету зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»

- член організаційного комітету з організації та проведення Міжнародної он-лайн олімпіади з англійської мови та питань лідерства в категорії «Університети», 16-19 грудня 2020 р.

Забезпечення навчальних дисциплін

- «Англійська мова. Розмовна практика»

- «Англійська мова. Граматика»

Публікації:

1. Кравчук В. В. Навчальний (розширений) англійсько-український словник до підручника New Round-Up. Частина 1 / В. В. Рижкова, В. В. Кравчук. – Х. : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харк. авиац. ин-т», 2018. – 115 с.

2. Кравчук В.В. Формування граматичної компетенції студентів у процесі вивчення англійскої мови / В.В. Кравчук // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2017. – C.56–58.

3. Kravchuk V.V. Analysis of functional dependences of optical flow / V.V. Kravchuk, A.S. Kravchuk, H. A. Proskura //Telecommunications and Radio Engineering. – 2018.(77 (1)).– P. 69–75. ISSN: 00402508

4. Кравчук В.В. Особливості перекладу заголовків в англійській пресі / В.В. Кравчук, В.В. Мерзликіна // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім.М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2018. – C. 30–31.

5. Кравчук В.В. Способи перекладу рекламних слоганів / В.В. Кравчук, М.О. Кравчук // Актуальні проблеми прикладної лінгвістики очима наукової молоді. – Х. : Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2018. – C. 40–42.

6. Кравчук В. В. Можливості комп’ютерної лексикографії в укладанні термінологічних друкованих та електронних словників вузької спеціалізації (галузь авіаційного двигунобудування) / В.В. Рижкова, В.В. Кравчук, О.З. Крутін // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія» . – 2018. – Вип. 32. Т.2. – С. 175–178.

7. Кравчук В. В. Фактори впливу на якість перекладу текстових жанрів англомовного наукового дискурсу в галузі авіа- і ракетобудування (на матеріалі щотижневика «Авіейшн уїк енд спейс текнолоджи») / Гелетка М. Л., Кравчук В. В. // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського : науковий журнал. – Сер. «Філологія. Соціальні комунікації». – Київ, 2020. – Т. 31 (70). – № 1. – Ч. 3. – С.93–98.