ХАІ
Калайтан Наталя Леонтіївна • ХАІ
Калайтан Наталя Леонтіївна card

Калайтан Наталя Леонтіївна

Заступник декана з наукової роботи на факультеті 7

канд. психол. наук, доцент на кафедрі 704

Резюме викладача

Калайтан Наталя Леонтіївна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

 

Освіта:

 • 2002-2007 – Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "ХАІ", спеціальність "Психологія", диплом спеціаліста з відзнакою.
 • 2007-2010 – аспірантура за спеціальністю 19.00.09 – «Психологія діяльності в особливих умовах», кафедра психології Національного аерокосмічного університетуім. М. Є. Жуковського "ХАІ".
 • 2011 – захист кандидатської дисертації на тему: «Психологічні чинники розвитку синдрому емоційного вигорання та його динаміка у лікарів швидкої й невідкладної медичної допомоги», спеціальність 19.00.04– медична психологія. Науковий керівник – доктор психологічних наук, професор Кочарян О. С.
 • 2015 –вчене звання доцента кафедри психології.

 

Сертифіковані програми навчання:

 • 2006-2008 – сертифікат сімейного консультанта (спеціаліста), Харківський інститут сім’ї.
 • 2014 – сертифікат фасилітатора в рамках проекту «Знайди свій безпечний маршрут» з тематики протидії торгівлі людьми, ДМГО «Альянс», Київ.
 • 2015 – сертифікат учасника міжнародного науково-практичного семінару «TRE Tension, Stress and Trauma Releasing Exercises», Всеукраїнський інститут клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії, Харків.
 • 2015 – сертифікат учасника семінару «Травма: подолання та відновлення ресурсу», Харків.
 • 2017 – сертифікат учасника семінару «Аутизм: діагноз, сенсорна інтеграція, навчання», Асоціація психодрами, Всеукраїнський інститут клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії, Харків.
 • 2018 – сертифікат учасника міжнародногоконгресу "Сприяти зростанню. Супровідзмін в психотерапіїі консультуванні", GLE International, Dresden, Germany.

 

Наукові інтереси:

 • Психологічне консультування та психотерапія.
 • Психологія стресу, синдром вигорання.
 • Соціальна психологія.
 • Психологія реклами та масових комунікацій.
 • Юридична психологія, кримінологія.

 

Професійна активність:

Психологічне консультування (приватна практика).

Громадська активність:

 • Дійсний член Всеукраїнського інституту клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії.
 • Дійсний член ГС «Національна психологічна асоціація».

 

Нагороди:

 • 2014-2015 – стипендіат Кабінету Міністрів України.
 • 2018– Подяка голови Харківської обласної ради.
 • 2019 – Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації.

 

Забезпечення дисциплін:

 • Соціальна психологія.
 • Юридична психологія.
 • Основи психології діяльності в екстремальних умовах.

 

Хобі:

Образотворче мистецтво, рекламна творчість, художня та наукова література.

 

Основні публікації:

 1. Калайтан Н. Л. Особливостіпрояву синдрому вигорання в лікарівшвидкоїмедичноїдопомоги / Н. Л. Калайтан // Збірникнауковихпраць «Проблемисучасноїпсихології» Кам’янець-Подільськогонаціональногоуніверситетуім. ІванаОгієнка, Інститутупсихологіїім. Г. С. Костюка АПН України. – 2010. – Вип. 10. – С. 289 – 299.
 2. Калайтан Н. Л. Профілактика та психокорекція синдрому емоційноговигорання у лікарівшвидкої та невідкладноїмедичноїдопомоги / О.С. Кочарян,Н. Л. Калайтан // Актуальніпроблемисоціології, психології, педагогіки. – 2011. – Т.2. – С.149 – 155.
 3. Калайтан Н.Л. Педагогічнафасілітація як головнийчинник психолого-педагогічногозабезпеченнярозвиткуособистості / Н.Л. Калайтан,К. В. Волошина // Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди.Психологія. – Харків:ХНПУ, 2012.– Вип.43,Частина II. – С. 47-54.
 4. Калайтан Н. Л. Розвиток соціального та емоційного інтелекту у студентів з різним типом навчальної ідентичності/ Н. Л. Калайтан // Вісник Одеського Національного університету. Серія: Психологія. – Т. 18, Випуск 23. – 2013. – С. 118–124.
 5. Калайтан Н. Л. Структурні особливості соціального та емоційного інтелекту у студентів п’ятого курсу ВТНЗ з різним типом навчальної ідентичності/ Н. Л. Калайтан //ВісникХарківськогонаціональногоуніверситетуімені В.Н. Каразіна. Серія: Психологія. – Випуск 51. – 2013. – С. 76–79.
 6. Калайтан Н.Л. Особливості емоційної сфери студентів технічного ЗВО з різним рівнем психологічної зрілості / Н.Л. Калайтан, А.О. Макаренко, Т.П. Старовойт // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць. – Харків: ХАІ. – 2018. – №2. – С. 114-120.
 7. Starovoyt T. P., Hryhorenko T. O., Makarenko A. O., Kalaytan N. L. (2020) ModelsofAchievingCommunicativeCompetenceinEnglishas a ForeignLanguage. In: Nechyporuk M., Pavlikov V., Kritskiy D. (eds) IntegratedComputer Technologies inMechanicalEngineering. AdvancesinIntelligentSystemsandComputing, vol 1113. Springer, Chamhttps://doi.org/10.1007/978-3-030-37618-5_35

 

Посібники:

 1. Психологія впливу, успіху та ефективних комунікацій [Текст] : навч. посіб. / М. Є. Жидко, Ю. І. Гулий, О. Д. Научитель, Н. Л. Калайтан, Т. П. Старовойт. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т» 2018. – 108 с.
 2. Основи нормальної сексуальності [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Гульман, Н. Л. Калайтан, Ю. В. Свинаренко, М. А. Півень. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2018. – 94 с.
 3. Основи кримінальної сексуальності [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Гульман, Н. Л. Калайтан. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2019. – 120 с.
 4. Ювенальна юридична психологія. Ч. 2. Чинники формування делінквентної поведінки підлітків [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. А. Гришко, Н. Л. Калайтан. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2019. – 63 с.
 5. Макаренко, А. О. Психологія та психотерапія життєвих криз [Текст] : навч. посіб. / А. О. Макаренко, Н. Л. Калайтан, Т. П. Старовойт. – Харків : Нац.аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2019.– 72 с.
 6. Макаренко А.О. Психологія адиктивної поведінки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. О. Макаренко, Н. Л. Калайтан, Т. П. Старовойт. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2020. – 127 с.
 7. Гульман, Б. Л. Основи судової сексології [Текст] : навч. посіб. / Б. Л. Гульман, Н. Л. Калайтан. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харків. авіац. ін-т», 2020. – 128 с.