ХАІ
Чмихун Світлана Євгенівна • ХАІ
Чмихун Світлана Євгенівна card

Чмихун Світлана Євгенівна

канд. філос. наук, доцент на кафедрі 701

Резюме викладача

1970 р. народження.

Освіта:

У 1994 р. закінчила Харківський державний університет за спеціальністю «Історик, викладач історії та суспільно-політичних дисциплін».

Кандидат філософських наук (зі спеціальності - 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії»), доцент.

Наукові інтереси: 

 • соціальна філософія;
 • феноменологічна соціологія та соціологія знання;
 • феномен свободи та проблема відповідальності.

У своїй роботі Чмихун С. Є. розглядає  необхідність застосування філософського знання до побудови теорії сучасного суспільства, простежує взаємозв’язки статусу соціального знання і розвитку засобів масової інформації. А  також, разом зі студентами, розмірковує про можливість синтезу особистісної свободи і громадської необхідності у вигляді «правильної» форми суспільства.  

Забезпечення навчальних дисциплін: 

 • "Соціальна філософія";
 • "Політологія";
 • "Соціологія";
 • "Конфліктологія".

Публікації:

 • Соціально-політичні течії сучасності : навч. посіб./ В. О. Копилов, І. І. Ковальова, Л. А. Лобанова, С. Є. Чмихун та ін. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2010.  – 184 с.
 • Політична теорія і політична практика (основні поняття)навчальний посібник / В.О. Копилов, І.І.Ковальова, Л.А. Лобанова, С.Є. Чмихун та ін. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2015. – 196 с.
 • Політика як міжнародний процес: навч. посіб./ В. О. Копилов, Л. А. Васильєва, І. І. Ковальова, Л. А. Лобанова, С. Є. Чмихун [та ін.]. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2016. – 159 с .
 • Історія української політичної думки : навч. посіб. / В. О. Копилов, І. І. Ковальова, Г. Ю. Каніщев, С. Є. Чмихун  та ін. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2017. – 141 с.
 • Соціально-політичні течії сучасності : навч. посіб. / В. О.Копилов, І. І. Ковальова, Л.А. Лобанова, С.Є. Чмихун та ін. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського «Харк. авіац. ін-т», 2010. – 184 с.

Статті:

 • Katkova, T. G., Stiebieliev, A.M., Chmykhun, S.E., Mkrtchan, M.Z. Provision of Cybersecurity in Ukraine: Issues of Legal Responsibility (Conference Paper) // International Scientific and Technical Conference on Integrated Computer Technologies in Mechanical Engineering – Synergetic Engineering, ICTM 2019; Kharkiv; Ukraine; 28-30 November 2019 // Advances in Intelligent Systems and Computing. – 2020. – Vol. 1113 AISC. – P. 243-254 (Scopus).
 • Lyudmila Vasylieva, Olga Procenko, Svitlana Chmykhun. PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR AN IT-DEPENDENT INFORMATION SOCIETY: ESSENCE, DEVELOPMENT AND PROSPECTS (Conference Paper) // 11th IEEE International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies, DESSERT 2020; Kyiv; Ukraine; 14 - 18 May 2020. – P. 451-455 (Scopus).
 • Mkrtchan M., Chmyhun S. «Coercion mechanism of the primitiv culture as preparation for the making of the « MoralMan»» // Гуманітарний часопис: збірник наукових праць. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т «Харків. Авіац. ін-т». – 2018. – № 1. – С. 86-92.
 • Чмихун С. Є., Більчук Н. Л. ЗМІ як агент неявного примусу поведінкової культури // Гуманітарний часопис : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т «Харків. авіа. ін.-т». – 2019. - № 1. – C.117 – 123.
 • Васильєва Л.А., Чмихун С.Є. Явище публічного дійства в реаліях соціального примусу інформаційного суспільства / Л. А. Васильєва, С. Є. Чмихун // Гуманітарний часопис : зб. наук. пр. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т «Харків. авіа. ін.-т». – 2019. - № 4. – С. 97-108.
 • Chmykhun S., Protsenko O.  Social Knowledge in Constituing the Axiosphere of the Society // Humanities and Social Sciences: SCIENCE and EDUCATION a NEW DIMENSION. – IV (15), Issue: 90, 2016. – P. 63-67.