ХАІ
Більчук Наталя Леонідівна • ХАІ
Більчук Наталя Леонідівна card

Більчук Наталя Леонідівна

на факультеті 7

канд. філос. наук, доцент на кафедрі 701

Резюме викладача

Ауд. 207, тел. 788 42 78

Освіта:

 • закінчила Історичний факультет Харківського державного університету ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю «Викладач суспільно-політичних дисциплін» (1994);
 • аспірантка кафедри філософії Харківського авіаційного інституту (ХАІ) (1996-2000);
 • захистила кандидатську дисертацію за темою: «Кардиоцентризм як методологічний принцип цілісного розуміння людини та його місце в суспільстві» (2001);
 • приймала участь у тренінгах по впровадженню в освітній процес курсу «Демократія: від теорії до практики» за підтримки IFES.

Наукові інтереси: 

 • філософська антропологія;
 • екзистенціальна філософія;
 • філософська спадщина України;
 • проблеми духовності, самотності, танатології.

Забезпечення навчальних дисциплін: 

 • «Філософія»;
 • «Основи логіки та ораторського мистецтва»;
 • «Всесвітня історія культури»;
 • «Філософія: світ людини»;
 • «Громадська освіта».

Публікації:

 • Логіка. Методичні поради до виконання контрольних робіт для студентів факультету заочного навчання.
 • Судження. Навчальний посібник до самостійної роботи.
 • Екзистенціалізм: основні ідеї та представники (у співавторстві з Корогодова Є.П.)
 • Філософія в тестах. Навчальний посібник (у співавторстві Чернієнко В.О., Гаплевська О.І.. Широка С.І.)

Статті:

 • Самотність як форма відчуження у теорії марксизму./ Вісник ХНУ № 888: Збірник наукових праць. – Харків. 2010, Випуск 37. – с. 80 – 86.
 • Екзистенційний вимір самотності:самотність чи одинокість (за твором С. К’єркегора „Найнещасливий”) /Вісник ХНУ № 900-1: Збірник наукових праць. – Харків. 2010, Випуск 40. – с. 105 – 111.
 • Кордоцентризм як принцип цілісного розуміння людини./ Інтелект. Особистість. Цивілізація: темат. зб. наук. пр. із соц.-філос. пробл. Вип. 9. Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – С. 201-207.
 • Більчук Н.Л., Криживец Є.О. Формування образу людини в інформаційному суспільстві. / Гуманітарний часопис, 2016, № 4, с. 40–46.
 • Більчук Н.Л, Більчук А.В. Осягнення феномена смерті як екзистенційна ідентичність особистості // Гуманітарний часопис: збірник наукових праць. Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харків. авіа. ін-т». 2019. № 1. С.66-78
 • Чмихун С.Є., Більчук Н.Л. ЗМІ як агент неявного примусу поведінкової культури // Гуманітарний часопис: збірник наукових праць. Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харків. авіа. ін-т». 2019. № 1. С.117-126.