ХАІ
Бідюк Інна Аркадіївна • ХАІ
Бідюк Інна Аркадіївна card

Бідюк Інна Аркадіївна

Перший заступник декана та заступника декана з навчальної роботи 1 - 2 курсу освітнього рівня «магістр» на факультеті 7

канд. психол. наук, доцент на кафедрі 704

Резюме викладача

Бідюк Інна Аркадіївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології.

Освіта:

 • 1991 – 1995 - Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, спеціальність «Педагогіка і психологія дошкільна». Диплом спеціаліста за кваліфікацією «викладач дошкільної педагогіки та психології, вихователь»;
 • 1997 - 1999–інститут післядипломної освіти Харківськогодержавного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди,спеціальність «Менеджмент організацій, психологія». Диплом спеціаліста за кваліфікацією «менеджер освіти, практичний психолог»;
 • 2011- захист кандидатської дисертації на тему: «Гендерні особливості становлення професійного інтелекту студентів вищого технічного навчального закладу», спеціальність 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». Науковий керівник доктор психологічних наук, професор Смульсон М.Л.
 • 2014 – присвоєння вченого звання доцента кафедри психології

Сертифіковані програми навчання:

 • 2019 – навчальна програма «Підготовка сертифікованих тренерів або МВА для психологів» Східноукраїнської асоціації ар-терапії;
 • 2019 – освітня програма «Коди жіночності: теорія і практика» Східноукраїнської асоціації ар-терапії;
 • 2019 – освітня програма «Інтелекти стосунків» Східноукраїнської асоціації ар-терапії;
 • 2020 – навчальна програма (онлайн курс) «Метафоричні асоціативні карти: теорія і практика» Інституту психології «Максимум».

Наукові інтереси:

 • історія психології;
 • емоційний інтелект та емоційна саморегуляція;
 • характерологія;
 • психологічне консультування і психотерапія;
 • ар-терапія;
 • психологія навчання й виховання.

Професійна активність:

 • психологічне консультування (приватна практика).

Громадська активність:

 • дійсний член Всеукраїнського інституту клієнт-центрованой та експіріентальной психотерапії;
 • дійсний член ГС «Національна психологічна асоціація»;
 • дійсний член дивізіону «Кіберпсихологія й психопрактики у цифровому просторі»

Нагороди:

 • грамоти за активну й плідну роботу з виховання й навчання студентів, викладацьку, навчально-методичну роботу зі студентами (гуманітарно-правовий факультет, НАУ ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», 2013 - 2019р.);
 • дипломи конкурсу професійної майстерності «Ікари ХАІ» (2 місце в номінації «Наставник студентства», 2013), (3 місце в номінації «Кращий викладач професійно-орієнтованих дисциплін», 2017)

Забезпечення дисциплін:       

 • історія психології;
 • педагогіка та педагогічна психологія;
 • методика викладення у вищій школі;
 • дидактика вищої школи;
 • психологічні аспекти педагогічної діяльності;
 • гуманітарна дисципліна за вибором.

Хобі:

рукоділля, музика, танці.

Основні публікації:

 1. Бідюк І.А. Гендерна специфіка становлення професійного інтелекту у студентів вищого технічного навчального закладу //Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія. Випуск 46. Частина 1. – Харків. ХНПУ. – 2013. – С. 22 – 30.
 2. Бідюк І.А. Професійні якості та особливості особистості сучасного фахівця // Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка Том. 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. - Вип. 7 - Частина 1. – Київ, 2013 - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2013. – С. 48 – 55
 3. Бідюк І.А. Професійний образ особистості викладача вищої школи (теоретичний аспект) // 4 Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у сучасному світі: проблеми розвитку та психологічної допомоги». (Ніжин, 30-31жовтня 2013 р.). Участь.
 4. Бідюк І.А. Професійний образ особистості викладача вищої школи (теоретичний аспект) // Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка Том. 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. - Вип. 8 - Частина 1. – Київ, 2013 - Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2013. – С. 116 – 122
 5. Бідюк І.А. Особливості творчих здібностей менеджерів з продажу / Вісник Одеського Національного університету ім. І.І.Мечникова - Серія «Психологія». – Том 18. – Випуск (4) 30. – Одеса. ОНУ, 2013 – С.32 - 38.
 6. Бідюк І.А. Інтелект студентів технічних та гуманітарних спеціальностей// Актуальні проблеми психології: Зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка Том. 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. - Вип. 11 - Частина 1. – Київ, 2014. – С. 88 – 94
 7. Бідюк І.А. Особливості внутрішньої та зовнішньої мотивації до навчання у сучасних старшокласників // Теоретичні і прикладні проблеми психології: Зб. наукових праць. - №3 (35) 2014. – Луганськ, 2014.– С. 50 – 56
 8. Бідюк І.А. Особливості емоційного та соціального інтелекту у підлітків з інтернет-адикцією // Київський науково-педагогічний вісник, - № 5 (05), 2015. Київ
 9. Бідюк І.А. Особливості образу сучасного викладача вищої школи (теоретичний аспект) // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» - Додаток 2 до Вип.35, Том 4 (16): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.:Гнозис, 2015
 10. Бідюк І.А. Особливості копінг-стратегій у дівчат з маскулінною та фемінінною гендерною ідентичністю // Теоретичні і прикладні проблеми психології: Збірник наукових праць, Сєвєродонецк - № 2 (37) 2015
 11. Бідюк І.А. Особливості копінг-стратегій у підлітків з різним типом психологічних захисних механізмів // Науковий вісник Херсонського державного університету, серія: Психологічні науки, випуск 2, том 2, - 2018, ст. 20
 12. Бідюк І.А. Особливості загального та емоційного інтелекту студентів. Гендерний аспект // Теорія і практика сучасної психології, - 2018, № 3, ст.165-169

14.Бідюк І.А. Особливості особистості майбутнього фахівця аерокосмічної галузі // Гуманітарний часопис, - 2018, № 2, ст. 121-129

 1. Бідюк І.А. Особливості структури загального та емоційного інтелекту студентів технічного закладу вищо освіти (ЗВО): гендерний аспект // Психологія людини: Л.С.Виготський та сучасна наука. Збірник статей за редакцією М.В.Папучі. Випуск 2-3. Ніжин: НДУ ім М,В.Гоголя, 2020, Ст. 378-388

 

Посібники:

 1. Бідюк І.А.Основи психолого-педагогічного дослідження: коментарі, таблиці, ілюстрації. Навчальний посібник /О.Д. Научитель, І.А. Бідюк. – Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т». – 2015. – 55с.
 2. Бідюк І.А. Педагогіка. Навчальний посібник / І.А. Бідюк., О.Д. Научитель – Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т». – 2016. – 57с.
 3. Бідюк І.А. Педагогічна психологія. Навчальний посібник / І.А. Бідюк., О.Д. Научитель – Харків: Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т». – 2017. – 54с.
 4. Бідюк І.А. Психологія і педагогіка вищої школи: методологічні і прикладні аспекти [Електронний ресурс] : підруч. / О. Д. Научитель, І. А. Бідюк, Ю. І. Гулий. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т  ім. М. Є. Жуковського  «Харків. авіац. ін-т», 2019. – 185 с. 
 5. Бідюк, І. А. Історія психології [Електронний ресурс] : консп. лекцій. Ч. 1 / І. А. Бідюк. – Харків : Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського  «Харків. авіац. ін-т», 2020. – 160 с.

Монографії:

Бідюк І.А. Соціально-емоційний інтелект керівника  як фактор впливу на поведінку колективу // Монографія «Сучасний управлінський інструментарій прийняття ефективних економічних рішень» - 2019, ст.168- 173.