ХАІ
Базілевич Ксенія Олексіївна • ХАІ
Базілевич Ксенія Олексіївна card

Базілевич Ксенія Олексіївна

на факультеті 3

канд. техн. наук, доцент на кафедрі 304

Резюме викладача

Новини викладача:

11.10.2022: Відкрита лекція

11 жовтня 2022  року Базілевич К.О. прочитала відкриту лекцію на тему «Моделі життєвих циклів програмного забезпечення» для студентів третього року навчання першого освітнього рівня денної форми навчання освітньо-професійної програми «Обчислювальний інтелект» спеціальності 113 «Прикладна математика» та освітньо-професійної програми «Інтелектуальні системи та технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» з курсу «Проектування програмного забезпечення»,

Були присутні представники кафедри: завідувач кафедри, професор, д.т.н.  Чухрай А. Г., доцент, к.т.н. Чумаченко Д.І., доцент, к.т.н. Коробчинський К. П., доцент, к.ф.-м.н. Халтурін В. О.

Посилання на запис відкритої лекції

Резюме:

Базілевич Ксенія Олексіївна.

Закінчила Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» за спеціальністю «Соціальна інформатика» та здобула кваліфікацію наукового співробітника у галузі програмування.

Кандидат технічних наук (з 2017 р).

Викладає наступні навчальні курси:

  • «Аналіз даних» для студентів спеціальностей: 113  «Прикладна математика», 122 «Комп’ютерні науки»,  124  «Аналіз та управління» (32 лекційні години);
  • «Проектування програмного забезпечення» для студентів спеціальності 113 «Прикладна математика» та спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (32 лекційні години);
  • «Методи аналізу даних в соціально-економічних системах» для студентів спеціальності 113  «Прикладна математика» та спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (32 лекційні години);
  • «Інтелектуальний аналіз даних (Data mining)» для студентів спеціальності 113  «Прикладна математика» та спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» (32 лекційні години).

Має 69 публікацій, з них 12 у збірниках і журналах, включених до переліку наукових фахових видань України, 26 у міжнародних наукових виданнях, які включено до науково-метричних баз SCOPUS або Web of Science, 4 роботи навчально-методичного характеру.

Після захисту кандидатської дисертації Базілевич К. О. опубліковано 17 наукових праць у періодичних виданнях, що входять до наукометричних баз SCOPUS або Web of Science.