НАУ «ХАІ»

Кафедра економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин (605)

Інформація
Кафедра економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин full

Кафедра економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин - освітній підрозділ факультету програмної інженерії та бізнесу, що акумулює високий науково-педагогічний потенціал.

Мета кафедри - підготовка конкурентоспроможних фахівців в сфері економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин з дипломом, який визнається міжнародною спільнотою, для потреб нашої держави та інших країн.

Кафедра готує фахівців з таких спеціальностей (спеціалізацій):

"051. Економіка"

Освітня програма "Економіка підприємства" (бакалаврський, магістерський рівень, скорочена форма навчання)

Освітня програма "Світова економіка" (магістерський рівень)

"075. Маркетинг"

Освітня програма "Маркетинг" (бакалаврський, магістерський рівень)

"Міжнародні економічні відносини"

Освітня програма "Міжнародна економіка" (бакалаврський рівень)

Освітня програма "Міжнародний туристичний бізнес" (бакалаврський рівень)

Склад кафедри понад 30 співробітників, серед яких 3 доктори наук і 19 кандидатів наук, а також 6 співробітників навчально-допоміжного персоналу.

Студенти кафедри щорічно беруть участь Всеукраїнських олімпіадах, Міжнародних конкурсах, дипломних, магістерських і наукових робіт, де отримують призові місця і дипломи різних ступенів.

Найкращі студенти отримують іменні стипендії Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президентського фонду Леоніда Кучми "Україна", фонду Віктора Пінчука, Завтра.UA та ін.

Положення про науковий гурток «Міжнародний бізнес» Кафедри економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Навчальні групи кафедри: 051-605-2,611е,611ест,611мг,611ме,620f,620fd,620fn,621е,621емб,621ест,621мг,621ме,631е,631ест,631мг,631мгfrl/2,631ме,641е,641еfrl,641мг,641ме,642меfrl,657е,657е1/2,657лог,657м1/2,657мг,657мг1/2,6-91еп1ст,6-91м1,6-91ме1,6-92еп(і)н,6-92м1,6-92ме(і),6-93еп(і)н,6-93еп1,6-93еп1ст,6-93м1,6-93ме1,6-94еп,6-94еп(і),6-94м1,6-94ме(і),6-94ме1,6-95еп1/2,6-95м1,6-95м1/2,6-95се(і)

Аудиторії кафедри: 205ім,303ім,315ім,409ім,501ім

Зав кафедрою - 205 імп., тел. 788-46-05, метод кабінет - 201 імп., тел. 788-46-22, викладацька - 203 імп., тел. 788-45-30

Освітні програми
Форма навчання Призначення програми Термін навчання
51 Економіка підприємства
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна ОП молодшого бакалавра 1 рік 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
75 Маркетинг
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
292 Міжнародна економіка
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
51 Світова економіка
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Викладачі