НАУ «ХАІ»

Кафедра фінансів, обліку і оподаткування (604)

Інформація

Кафедра фінансів, обліку і оподаткування full

Кафедра фінансів, обліку і оподаткування створена в квітні 1998 року з метою розширення підготовки фахівців економічного профілю. Вона є випусковою кафедрою зі спеціальностей "071 Облік і оподаткування" та "072 Фінанси, банківська справа та страхування".

Науково-педагогічна діяльність професорсько-викладацького складу кафедри спрямована на забезпечення високої якості вищої освіти здобувачів кваліфікаційних рівнів «молодший бакалавр», "бакалавр" і "магістр" за означеними спеціальностями. Ліцензовані обсяги прийому за спеціальностями кафедри становлять:

за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» - для денної форми навчання – 10 осіб (молодший бакалавр); 40 осіб (бакалавр); 10 осіб (магістр); для заочної форми навчання – 10 осіб (бакалавр); 5 осіб (магістр);

за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» - для денної форми навчання – 10 осіб (молодший бакалавр); 100 осіб (бакалавр); 30 осіб (магістр); для заочної форми навчання – 100 осіб (бакалавр); 20 осіб (магістр).

Студенти отримають компетенції більш ніж з 50 навчальних дисциплін, виконують курсові і дипломні роботи за реальною тематикою. Заняття проводяться 14 штатними викладачами кафедри, серед яких 2 доктори економічних наук і 9 кандидатів економічних наук. Навчальний процес повністю забезпечений сучасною навчально-методичною літературою, в тому числі для дистанційного навчання. За результатами досліджень, що проводяться разом зі студентами, викладачами кафедри опубліковано за останні два роки понад 50 наукових праць, які індексуються міжнародними наукометричними базами, в тому числі Scopus та Web of Science.

Кафедра постійно розширює творчі та наукові зв'язки з зарубіжними навчальними закладами, а саме університетом Професора Д-ра Асена Златарова (Болгарія), Таллінським технологічним університетом, Інститутом економіки Національної Академії Наук Азербайджану, Тбіліським державним університетом імені Джавахішвілі, Ташкентським державним економічним університетом, Східно-Казахстанським державним технічним університетом ім. Серикбаєва, Європейським університетом інформаційних технологій та економіки (м. Варшава, Польща), Національним інститутом економічних досліджень (Молдова).

Навчальні групи кафедри: 611омб, 611ф, 611фмб, 621фст, 631оoст, 631оо, 631ф, 631фст, 641оо, 641ф, 641фfrl, 657м, 657оо, 657ф, 6-91ф1ст, 6-92ф(і)н, 6-92ф1, 6-93ф1ст, 6-94ф1, 6-95ф1

Аудиторії кафедри: 111ім, 308ім, 420ім

Ауд. 505 та 507 імпульсного корпусу, тел. 788-43-69

Освітні програми

Форма навчання Призначення програми Термін навчання
71 Облік і оподаткування
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП молодшого бакалавра 1 рік 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців
72 Фінанси, банківська справа та страхування
Денна + заочна ОП магістра (професійна) 1 рік 4 місяці
Денна + заочна ОП молодшого бакалавра 1 рік 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (мол.спеціалісти) 2 роки 10 місяців
Денна + заочна ОП бакалавра (випускники шкіл) 3 роки 10 місяців